Tekstgrootte
kleiner groter

Ouderbijeenkomsten: Mobiel Opvoed Informatieteam

Het Mobiel Opvoed Informatieteam - kortweg MOI - is een pool van pedagogisch geschoolde gastdocenten die ouderbijeenkomsten en cursussen verzorgen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

De ouderbijeenkomsten en cursussen vinden meestal plaats op school, peuterspeelzaal of kindercentrum. Zo kunnen ouders dicht bij huis informatie krijgen, ervaringen uitwisselen en vragen stellen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Het MOI is een samenwerkingsverband tussen GGD Groningen en Bureau Jeugdzorg Groningen.
 

Voor wie?

Iedereen die een ouderactiviteit met een opvoedkundig thema wil organiseren, kan gebruikmaken van het MOI. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn teams en ouderraden van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs en besturen en leidsters van kindercentra en peuterspeelzalen.
 

Kosten

  • Een ouderbijeenkomst wordt verzorgd door een gastdocent, hiervoor zijn de kosten:  € 135,-
  • Een cursus met minimaal 6 en maximaal 12 ouders wordt door een  gastdocent verzorgd, de kosten bedragen per bijeenkomst € 135,-
  • Alle bedragen zijn inclusief voorbereiden en reiskosten. 
  • De kosten voor een ouderbijeenkomst of -cursus worden door de aanvrager met de gastdocent verrekend.
     

Informatie en reservering

Voor informatie en reserveringen kunt u terecht bij het Mobiel Opvoed Informatieteam van GGD Groningen. 
 

Thema's ouderbijeenkomsten

Cursussen

  • Druktemakers (5 keer, voor ouders van 3-12 jarigen)
  • Pubers, gespreksgroep (6 keer, voor ouders van 12-16 jarigen)
  • Kind en verlies (2 keer of meer, voor ouders van 0-12 jarigen)
  • Kind en echtscheiding (2 keer of meer, voor ouders van 4-12 jarigen)

Deel deze pagina op

Zie ook

www.bjzgroningen.nl

Meer informatie

050 367 40 00

GGD Groningen