Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Logo GGD Groningen - 100-jarig jubileum
Waar ben je naar op zoek?

Aandacht voor gezondheid inwoners aardbevingsgebied

Geplaatst op: 6 juni 2019

De aardbevingsgemeenten krijgen geld om de komende twee jaar extra capaciteit in te zetten voor de emotionele ondersteuning van inwoners. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg van woensdag 5 juni tussen Rijk, provincie en gemeenten. De rol van GGD Groningen is om op dit punt verbinding te leggen tussen de zeven aardbevingsgemeenten en om samen met deze gemeenten een vorm van monitoring op te zetten om de effecten van de emotionele ondersteuning te meten.

Erkenning

Yvonne Schippers, projectleider Aardbevingen GGD Groningen, is blij met het besluit: “Hiermee is onderkend dat de aardbevingen en de procedures er omheen een grote impact hebben op inwoners. De gevolgen op de gezondheid behoeven aandacht. Tot nu toe is de focus vooral geweest op de ‘harde’ kant, zoals de schadeafhandeling en versterking van gebouwen. Er hebben veel mensen last van stressklachten. We kunnen dit nu de aandacht geven die het behoeft en gaan aan de slag met de organisatie van de emotionele ondersteuning.” Nu er ook ingezet wordt op het versneld versterken van huizen en het versimpelen van procedures, zoals in het bestuurlijk overleg van 5 juni is besloten, kunnen met de extra inzet op emotionele ondersteuning, aardbevingsgerelateerde gezondheidsklachten naar verwachting afnemen.

Wijze van ondersteuning

De zeven aardbevingsgemeenten kunnen coaches inzetten die inwoners ondersteunen bij gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Met deze ondersteuning kunnen veel klachten worden opgevangen en kan een verhoogd beroep op de gezondheidszorg worden voorkomen. Daarnaast worden professionals in het sociaal domein getraind om beter de problematiek bij inwoners te herkennen en zo nodig door te verwijzen naar de coaches.

Samenwerking

Deze afspraken zijn gemaakt tussen de zeven aardbevingsgemeenten, Rijk en GGD Groningen naar aanleiding van het rapport van GGD Groningen waarin aanbevelingen worden gedaan voor een preventieve aanpak voor sociale en emotionele ondersteuning van inwoners in het aardbevingsgebied. Dit rapport is te vinden op de pagina Aardbevingen en gezondheid.