Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

B&W Groningen akkoord met verzelfstandigde GGD

Geplaatst op: 1 mei 2018

B&W van Groningen gaan akkoord met een toekomstige verzelfstandigde GGD met een gedeeltelijke dienstverleningsovereenkomst met het Shared Service Center (SSC) van de gemeente Groningen. GGD Groningen is een organisatorisch onderdeel van de gemeente Groningen en met ruim 400 medewerkers de op één na grootste directie. Tegelijk is het ook de regionale gezondheidsdienst van alle gemeenten in de provincie Groningen.

Verzelfstandigde GGD heeft de voorkeur

Het bestuur van GGD Groningen bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van alle Groninger gemeenten. Momenteel is de gemeente Groningen tegelijk eigenaar, opdrachtgever en bestuurlijk medeverantwoordelijk voor de GGD. Het college vindt dat GGD Groningen zich in verzelfstandigde vorm beter kan doorontwikkelen en gelijkwaardiger kan verhouden tot de andere gemeenten.

Verzelfstandiging geeft helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheid en aansturing. Dat geldt ook voor de bestuurlijke rol van de gemeente Groningen. Want bij een zelfstandige GGD heeft de voorzitter, tot nu toe de wethouder volksgezondheid van de stad, geen dubbele rol meer in het bestuur.

Definitief besluit en transitie

Voor het zover is, wil het Algemeen Bestuur Publieke Gezondheid & Zorg alle colleges en gemeenteraden van de Groninger gemeenten betrekken in het plan voor verzelfstandiging.

Op 6 juli neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit. Als de bestuurders voor de nu op tafel liggende optie kiezen, maken GGD en gemeente Groningen samen een plan van aanpak voor de transitie. Daarin komt onder andere te staan wat er gaat gebeuren met huisvesting, personeel en ondersteuning van het SSC. Ook gaat het plan van aanpak over hoe de ontvlechting van financiën plaatsvindt. De beoogde startdatum van de verzelfstandigde GGD is 1 januari 2020.