Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Campagne slaat brug tussen rokers en niet-rokers

Geplaatst op: 11 februari 2020

Het regionale netwerk ‘Rookvrij Opgroeien in Groningen’ initieert een campagne met als doel om de groeiende kloof tussen niet-rokers en rokers te verminderen. In de campagne ‘Aarzel niet’ worden zowel rokers als niet-rokers aan het woord gelaten. Het idee hierachter is dat beide doelgroepen meer begrip voor elkaar krijgen en met elkaar in gesprek gaan. Hiermee wordt een andere aanpak gekozen dan in de traditionele anti-rookcampagnes, waarbij alleen de negatieve gevolgen van het roken worden belicht en stoppen met roken wordt gestimuleerd.

Regionaal netwerk
Ruim 100 organisaties in de provincie Groningen zijn aangesloten bij het regionale netwerk dat samenwerkt om een situatie te creëren waarin kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Dit regionale netwerk heeft op initiatief van GGD Groningen, samen met rokers en niet-rokers, de campagne ‘Aarzel niet’ ontwikkeld.

Aanleiding
Het aantal rokers in onze samenleving daalt steeds verder sinds de beweging van de Rookvrije Generatie. Er lijkt een kloof te ontstaan tussen rokers en niet-rokers, waarbij rokers zich toenemend een ‘paria’ voelen. Ze zien anti-rookmaatregelen vaak als betutteling en ongewenste bemoeizucht. Niet-rokers krijgen last van het rookgedrag, zeker in de buurt van hun kinderen. Zowel rokers als niet-rokers, zo blijkt uit een peiling, vinden het lastig om hierover in gesprek te gaan, terwijl dit dé oplossing is om kinderen gezamenlijk te beschermen tegen roken. Pas als je niet aarzelt om te zeggen wat je denkt en voelt en anderen durft te vragen of hulp te bieden, kunnen we samen toewerken naar een rookvrije omgeving voor kinderen.

Over de campagne
In de campagne ‘Aarzel niet’ wordt de focus gelegd op wederzijds begrip en het gemeenschappelijke doel, namelijk dat je je omgeving en zeker kinderen niet wilt laten (mee)roken. De campagne wil een brug slaan tussen rokers en niet-rokers. De onderliggende gedachte is: begrijp jij mij, dan begrijp ik jou. Dát vormt de basis voor een gesprek.

Eén doel
Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland is nauw betrokken bij de campagne. Hij onderstreept het feit dat elkaars beweegredenen begrijpen de basis is voor een gesprek dat ergens toe leidt. Robert van de Graaf: “Ik ondersteun deze campagne volledig. Juist door niet met het corrigerende vingertje te wijzen maar met elkaar het gesprek aan te gaan, hoop ik dat er meer begrip voor elkaar komt. We hebben één gemeenschappelijk doel, namelijk dat jonge kinderen niet gaan roken. Dat lukt alleen als we samenwerken en kan alleen vanuit respect en begrip voor elkaar.”