Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Geplaatst op: 14 april 2021

14 april 2021

De GGD wil de impact van de coronamaatregelen op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren inzichtelijk maken. Daarom vindt van 20 september tot en met 26 november 2021 de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Een samenwerking van alle GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  • De Gezondheidsmonitor vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats, met nu dus een extra editie vanwege corona.
  • Leerlingen van klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs beantwoorden vragen over verschillende onderwerpen, zoals eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik.
  • Half april 2021 nodigen we alle scholen in het voorgezet onderwijs in de provincie Groningen uit om aan dit onderzoek mee te doen.

Wat levert de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 op?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de fysieke en psychische gezondheidseffecten van corona op leerlingen in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De GGD geeft een terugkoppeling van de resultaten op schoolniveau waarmee het schoolgezondheidsbeleid versterkt kan worden.

Ook wordt met de resultaten van dit onderzoek landelijk, regionaal en gemeentelijk gezondheidsbeleid ontwikkeld. Hiermee wordt geprobeerd om de impact van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van jongeren te beperken.

In het voorjaar van 2022 zal GGD Groningen de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd publiceren op ggdgroningen.incijfers.nl.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen een vragenlijst in via internet. De mentor of docent begeleidt de afname van het onderzoek.
  • Voor iedere schoollocatie wordt een aparte URL gemaakt waarmee de leerlingen bij de online vragenlijst kunnen. Er worden geen inlogkaartjes met unieke inlogcodes per leerling verstrekt.
  • We hebben het onderzoek zo ingericht dat het een minimale inbreuk is op de werkdruk van het schoolteam en op het lesrooster.

Deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek.

  • Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
  • De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Vragen over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, dan kunt u per mail contact opnemen met Danielle Bos-van de Kamp.