Tekstgrootte
kleiner groter

Forensische geneeskunde

Onze afdeling Forensische Geneeskunde ondersteunt politie en justitie in de provincie Groningen bij alle problemen op medisch gebied. U leest hier meer over de werkzaamheden van onze forensisch artsen.

Lijkschouwing

Een lijkschouwing is bedoeld om te achterhalen wanneer en waaraan iemand is overleden. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de huisarts, de behandelende specialist of de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) de lijkschouwing. De forensisch arts wordt ingeschakeld als er twijfel bestaat of het om een natuurlijke dood gaat. Of wanneer er onvoldoende zekerheid bestaat over het tijdstip van overlijden.

De arts onderzoekt het overlijden meestal samen met de politie. Op deze manier worden de zogenaamde ‘niet-pluis’ gevallen ontdekt. Vaak is verder (strafrechtelijk) onderzoek nodig. Euthanasie wordt in ons land gezien als een niet-natuurlijk overlijden. Ook dan volgt er forensisch onderzoek, maar dan zonder politiebemoeienis.

Medische zorg aan arrestanten

Elke inwoner van Nederland heeft recht op noodzakelijk medische zorg. Ook arrestanten. Daarom kan de forensisch arts in de cel komen om een arrestant te zien en/of te behandelen. Indien nodig wordt de arrestant vervoerd naar een ziekenhuis. De forensisch arts beoordeelt ook of een arrestant wel of niet kan worden verhoord of ingesloten. Denk daarbij aan mensen met ernstige psychiatrische klachten of arrestanten die onder invloed zijn van drugs.

Bereikbaarheid

Er is altijd, dus 24 uur per dag, zeven dagen per week, een forensisch arts bereikbaar via de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten.

Afname van bloedmonsters

De forensisch arts neemt bloed af bij mensen die worden verdacht van het rijden onder invloed en niet mee willen of kunnen werken aan een blaasproef. Dit bloedmonster wordt gebruikt om het alcoholpromillage te bepalen. Mensen moeten hiervoor wel toestemming geven. Bovendien heeft iemand recht op een ‘second opinion’. Ook hiervoor wordt de forensisch arts ingeschakeld.

DNA-profiel

Voor het bepalen van een DNA-profiel neemt de forensisch arts wangslijm af. Tegenwoordig wordt dit meestal gedaan door een geschoolde politiemedewerker.

Letselverklaring

Een slachtoffer doet bij de politie aangifte van een misdrijf. De politie zal dan in de meeste gevallen een onderzoek beginnen. Bij lichamelijk letsel probeert de politie objectieve, medische informatie te verzamelen. De forensisch arts stelt dan een letselrapport op. Dat gebeurt meestal direct tijdens de aangifte.

Sporenonderzoek

Als het nodig is verricht de forensisch arts sporenonderzoek bij verdachten of slachtoffers. Het materiaal wordt vervolgens voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd.

Advies

De forensisch arts adviseert indien nodig de politie of het Openbaar Ministerie bij medische vragen. Bijvoorbeeld als er medicijnen verloren zijn of een brief van een medisch specialist moet worden uitgelegd.

Opleiding en onderwijs

Onze afdeling Forensische Geneeskunde verzorgt regelmatig onderwijs aan studenten, huisartsen en specialisten in de regio. Ook andere partijen kunnen op verzoek gebruik maken van de expertise van onze forensisch artsen.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 78

Secretariaat FG

Forensisch arts nodig?
  • Er altijd een forensisch arts bereikbaar via de Meldkamer Noord-Nederland.