Tekstgrootte
kleiner groter

Menukaarten

Scholen worden door diverse organisaties benaderd om hun lesmaterialen en cursussen onder de aandacht te brengen. Er is heel veel aanbod zowel landelijk als regionaal.

Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema’s op school is het belangrijk om op vier niveaus in te zetten: signalering van het probleem, gezondheidseducatie, schoolomgeving fysiek en sociaal en schoolbeleid. GGD Groningen heeft hiervoor een ‘menukaart’ ontwikkeld. Op deze kaart kunt u zien welke interventies er voor de verschillende thema’s beschikbaar zijn, en welke aanbieders er zijn. De school hoeft niet alle interventies uit te voeren. Het schoolteam maakt een keuze uit het aanbod.

Voor diverse gezondheidsthema’s heeft GGD Groningen menukaarten ontwikkeld.

Voor het primair onderwijs:

Voor het voortgezet onderwijs:

Roken & Alcohol

Roken, Alcohol & Drugs

Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

Voeding

Voeding

Relaties & Seksualiteit

Welbevinden en Sociale Veiligheid

Milieu en Natuur

Relaties & Seksualiteit

Welbevinden en Sociale Veiligheid

Mediawijsheid

Mediawijsheid

 Preventie roken in het onderwijs

Er zijn meerdere activiteiten die u op uw school  kunt inzetten. Hier worden alleen activiteiten getoond waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige activiteiten is de werkzaamheid goed beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie. Deze interventies behoren voornamelijk bij het niveau van gezondheidseducatie.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

GGD Groningen

Downloaden

  ..