Tekstgrootte
kleiner groter

Vignet Gezonde School

Gezonde School
Een school waar gezondheid integraal onderdeel uitmaakt van het schoolbeleid, wordt een Gezonde School genoemd. Denk bijvoorbeeld aan lessen over alcohol, roken, weerbaarheid of gezonde voeding. De activiteiten worden echter vaak ad hoc of voor een beperkte duur uitgevoerd. Door goed voor te bereiden en te organiseren kunt u beschikbare middelen (zoals tijd en geld) efficiënt en effectief inzetten. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.

Vignet Gezonde School
Met het vignet Gezonde School mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken. Er is een vignet Gezonde School voor het basisonderwijs (po) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanaf september 2014 is er ook een vignet voor het voortgezet onderwijs (vo). Op de website van de Gezonde School vindt u alle informatie over (de aanvraag van) het vignet.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

GGD Groningen

Downloaden

  ..