Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Gezondheidsenquête

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid. GGD Groningen voert deze taak uit, door elke vier jaar een gezondheidsenquête af te nemen onder zowel volwassenen als jongeren op het voortgezet onderwijs.

De gezondheidsenquête voor volwassenen voeren wij sinds 1990 iedere vier jaar uit. We onderzoeken hoe gezond de inwoners van de provincie Groningen zijn.

Inwoners vanaf 19 jaar beantwoorden vragen over bijvoorbeeld ervaren gezondheid, zorggebruik, mentaal welbevinden, beweging, alcoholgebruik, roken en hun leefomgeving.

In het najaar van 2016 hebben ruim 36.000 volwassenen uit de provincie Groningen deelgenomen aan dit onderzoek. De uitkomsten van deze enquête leest u onder andere in het Gezondheidsprofiel volwassenen 2016.

Dit najaar, van september t/m december 2019, vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 plaats. Alle GGD’en in Nederland voeren dit grootschalige, anonieme onderzoek eens in de 4 jaar uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een vragenlijst over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Inmiddels heeft driekwart van de vo-scholen in de provincie Groningen ingestemd met deelname.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vullen de leerlingen een vragenlijst via internet. De mentor of docent begeleidt de afname van het onderzoek. De leerlingen ontvangen op school een inlogcode waarmee ze bij de vragenlijst op internet kunnen. Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel. De jongere krijgt daarbij tips en adviezen over zijn/haar gezondheid en leefstijl. Daarnaast maakt de GGD met behulp van de gegevens een ‘schoolrapport’ dat inzicht geeft in de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de leerlingen op school. De GGD zal in het voorjaar van 2020 de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 publiceren op: https://ggdgroningen.incijfers.nl

Deelname
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Privacyverklaring
GGD Groningen doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeenten onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. In de privacyverklaring beschrijft GGD Groningen op welke manier zij in de Gezondheidsmonitor Jeugd omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Bos-van de Kamp via:
danielle.van.de.kamp@ggd.groningen.nl of 06 11 53 16 67.

Download hier onze rapporten. De informatie uit deze rapporten mag gebruikt, gekopieerd en vrij verspreid worden. Echter niet voor commerciële doeleinden.

Zorg daarbij altijd voor een correcte bronvermelding: ‘GGD Groningen (jaar van uitgave). Titel van het rapport. Bijvoorbeeld: GGD Groningen (2017). Aardbeving en gezondheid’

Meer over de wet Publieke Gezondheid lees je op de website van het RIVM.

Meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op met de afdeling Advies en Beleid Publieke Gezondheid. Bel 050 3674075 of mail naar adviesenbeleid@ggd.groningen.nl.