Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Derdehands rook

De term derdehands rook is nog vrij onbekend in Nederland. Derdehands rook zijn de stoffen die achterblijven in haren en kleding en op de huid wanneer een roker klaar is met roken.

Kinderopvang rookvrij

In het Nationaal Preventieakkoord (2018) staat de doelstelling beschreven dat in 2020 alle kinderopvanglocaties rookvrij zijn. Dit betekent dat er niet op het terrein gerookt wordt en dat er geen overdracht plaatsvindt van derdehands rook. Ook is hierin de doelstelling opgenomen dat afspraken over een rookvrije omgeving deel uitmaken van het gezondheidsbeleid van kinderopvangorganisaties.

Rookvrije generatie

De Rookvrije Generatie is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en het Longfonds. Het doel van de Rookvrije Generatie is dat ieder kind dat nu wordt geboren, de kans moet krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dus ook bij de kinderopvang.

Hoe schadelijk is derdehandsrook?

Er zitten schadelijke stoffen in deze rookneerslag, zoals nicotine, maar ook kankerverwekkende stoffen. Onderzoek heeft aangetoond dat (ook) derdehands rook zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De kans dat kinderen derdehands rook inademen of binnenkrijgen via direct contact is groot als iemand gerookt heeft.

Rookvrije omgeving

Iedere ouder wil dat zijn kind gezond en veilig kan opgroeien. Een schone omgeving hoort daarbij. Een kind verdient het om onbelemmerd te kunnen spelen in de frisse lucht. Binnen en buiten. Thuis en bij de kinderopvang.

Overdracht derdehands rook

De beste manier om blootstelling aan derdehands rook te voorkomen is een volledig rookvrije kinderdagopvanglocatie, waarbij medewerkers niet voor werktijd of in de pauze roken. Ook al rookt de pedagogisch medewerker buiten, het kind rookt toch mee via derdehands rook. In de kinderopvang worden jonge kinderen opgetild, geknuffeld en op schoot genomen. Dat zijn allemaal dagelijkse momenten waarop overdracht van derdehands rook plaatsvindt. Buiten roken voorkomt dus niet dat kinderen schadelijke stoffen binnen krijgen. Helemaal stoppen met roken is dus belangrijk.

Stoppen met roken

Wenselijk is dat pedagogisch medewerkers gemotiveerd worden om te stoppen met roken. In de animatie derdehands rook voor zorgprofessionals van Trimbos wordt uitgelegd hoe giftige rookdeeltjes neerslaan op kleding, huid en haren. Zo krijgt het kind wat verzorgd wordt door de pedagogisch medewerker die buiten rookt nog steeds schadelijke stoffen uit tabaksrook binnen. We zien hoe een pedagogisch medewerker derdehands rook mee naar binnen neemt, waar het vervolgens door kinderen ingeademd wordt.

Pedagogisch medewerkers zouden middels deze animatie geïnformeerd kunnen worden over derdehands rook. Dit kan hen motiveren om te stoppen met roken. Er zijn veel verschillende manieren om te stoppen met roken. Het is belangrijk dat men een manier kiest waar hij of zij zich prettig bij voelt. De animatie verwijst naar ikstopnu.nl voor hulp bij het stoppen met roken.

Blijven roken

Blijft de medewerker toch roken? Dan is het aan te raden dat de pedagogisch medewerker zich na het roken omkleedt en de handen grondig wast. Vooral wanneer hij of zij na het roken bijvoorbeeld een kind gaat voeden of gaat knuffelen. De kans dat kinderen derdehands rook binnenkrijgen is immers groot wanneer iemand gerookt heeft.