Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Gezondheidsmonitor Jeugd van start

Geplaatst op: 17 september 2019

Van 23 september tot en met 20 december 2019 vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd weer plaats onder leerlingen van klas 2 en 4. Bijna driekwart van de voorgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen hebben zich aangemeld voor deelname aan dit onderzoek onder jongeren.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl blijken beter te presteren op school!’

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een vragenlijst in via internet. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De leerlingen ontvangen op school een inlogcode waarmee ze bij de vragenlijst op internet kunnen. De vragenlijst omvat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.
Na het invullen van de vragenlijst ontvangen de leerlingen een persoonlijke gezondheidsprofiel. De jongere krijgt hierbij tips en adviezen over zijn/haar gezondheid en leefstijl. Daarnaast maakt de GGD met behulp van de gegevens een rapport op schoolniveau dat inzicht geeft in de gezondheidstoestand en leefstijl van de leerlingen op school. Half 2020 publiceren we de resultaten op: ggdgroningen.incijfers.nl/dashboard.

Deelname
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk én anoniem verwerkt.

Meer informatie?
Kijk dan onder ‘Gezondheidsenquête jongeren’ op onze website.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Daniëlle Bos-van de Kamp via:
danielle.van.de.kamp@ggd.groningen.nl of 06 11 53 16 67.