Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Logo GGD Groningen - 100-jarig jubileum
Waar ben je naar op zoek?

GGD Groningen ondertekent Suïcidepreventieplan jongeren

Geplaatst op: 1 februari 2018

Donderdagmiddag 1 februari ondertekende Jolianne Hellemans, hoofd Advies en Beleid, het Suïcidepreventieplan namens GGD Groningen. Het doel van het Suïcidepreventieplan voor jongeren is dat de signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren beter herkend worden en handvatten aan te reiken om daarna adequaat en efficiënt te handelen.

Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende ketenpartners: Accare, WIJ Groningen, GGD Groningen, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01, Molendrift, Leger des Heils, Noorderpoort, Stichting MJD/(Jimmy’s), Lentis-Jonx, OCRN, Stichting Elker – Het Poortje, huisartsen en de gemeente Groningen.

Belangrijke doodsoorzaak

Onder jongeren is suïcide één van de belangrijkste doodsoorzaken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek schommelt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar het laatste decennium tussen de 40 en 60 jongeren per jaar. Dit is een toename ten opzichte van eerdere decennia. In de provincie Groningen ligt het gemiddelde aantal suïcides bovendien boven het landelijk gemiddelde.

Samenwerking

Gezien het belang van preventie van suïcide onder jongeren en de betrokkenheid van de vele partners is de totstandkoming van het Suïcideprevenplan, dat bestaat uit een stappenplan en de handleiding, een belangrijke mijlpaal. Het stappenplan wordt ingezet bij vermoedens van suïcidaal gedrag en geeft de professionals een instrument in handen om dit gedrag sneller te herkennen en adequater en efficiënter te handelen.

Landelijke proeftuin

De gemeente Groningen is één van de zes landelijke proeftuinen vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarbij deelnemers binnen en buiten de zorg in lokale netwerken werken aan veilige en efficiënte suïcidepreventie. De deelnemende organisaties voor professionals in het onderwijs en zorgverleners in de eerste lijn hebben het preventieplan voor jongeren ontwikkeld.