Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Logo GGD Groningen - 100-jarig jubileum
Waar ben je naar op zoek?

GGD Groningen verzelfstandigt

Geplaatst op: 6 juli 2018

GGD Groningen maakt nu nog onderdeel uit van de gemeente Groningen, maar zal met ingang van 1 januari 2020 als zelfstandige organisatie verder gaan. Dit besluit is vrijdag 6 juli door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen genomen.

Eind vorig jaar vroeg het bestuur van GGD Groningen een extern bureau om te onderzoeken welk toekomstscenario het beste zou passen bij de GGD. Er zijn vijf scenario’s in beeld gebracht, waarbij zonder veel discussie in februari principe-overeenstemming werd bereikt over de variant: zelfstandig, met de afspraak dat (in elk geval) de ICT-dienstverlening van de gemeente Groningen afgenomen blijft worden.

Alle deelnemende gemeenten zijn het eens met deze voortzetting. In het Algemeen Bestuur (gevormd door alle wethouders volksgezondheid) werd het definitieve besluit tot verzelfstandiging van GGD Groningen dan ook bekrachtigd.

Nu het besluit tot verzelfstandiging formeel genomen is, moet er nog veel werk worden verzet om de ontvlechting uit (het apparaat van) de gemeente Groningen daadwerkelijk te realiseren. Hiertoe wordt samen met de gemeente Groningen een projectorganisatie in het leven geroepen, die de uitwerking van de verzelfstandiging gaat voorbereiden. In de tweede helft van 2019 moet besluitvorming over deze uitwerking plaatsvinden.

GGD Groningen blijft ook straks qua rechtspersoon een openbaar lichaam onder de werkingssfeer van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Gevolgen voor GGD-medewerkers

Medewerkers zijn op de hoogte gebracht van het vandaag genomen besluit. Uitgangspunt is dat alle GGD-medewerkers gewoon meegaan naar de te verzelfstandigen GGD. In de loop van volgend jaar zal nog een sociaal plan worden opgesteld. De overgang naar de nieuwe situatie valt samen met de inwerkingtreding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren.