Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

GGD Groningen zelfstandig

Geplaatst op: 9 januari 2020

GGD Groningen is met ingang van 1 januari 2020 een zelfstandige organisatie. Onlangs zijn de afspraken daarover vastgelegd tussen de gemeente Groningen en de GGD. GGD Groningen was de afgelopen 100 jaar onderdeel van de gemeente Groningen, maar staat nu als regionale gezondheidsdienst op eigen benen.

Aanleiding
Directeur Publieke Gezondheid Jos Rietveld legt uit waarom de GGD verzelfstandigd is: “Wij werken voor de 12 gemeenten van de provincie Groningen en leggen verantwoording af aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Dit bestuur wordt gevormd door de wethouders volksgezondheid van die gemeenten. Tegelijk waren we nog steeds onderdeel van de gemeente Groningen, die daarmee een ‘dubbele pet’ op had. Als zelfstandige organisatie is de rolverdeling tussen de GGD en de onderscheiden gemeenten eenduidiger belegd.”

Afspraken
Het principebesluit tot verzelfstandiging van GGD Groningen werd in juli 2018 genomen door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg en het college van B&W van de gemeente Groningen. Het afgelopen anderhalf jaar is de verzelfstandiging voorbereid door GGD Groningen, in nauwe samenspraak met de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen blijft de komende jaren een aantal ondersteunende diensten aan de zelfstandige GGD leveren waaronder de ICT en facilitaire zaken. De ruim 400 medewerkers van de gemeente Groningen die voor de GGD werkten, zijn per 1 januari 2020 in dienst gekomen van GGD Groningen.

Over de GGD
GGD Groningen heeft als taak om de gezondheid van alle Groningers te bevorderen. GGD Groningen doet dat met een scala aan activiteiten, variërend van infectieziektebestrijding, inzet van jeugdgezondheidszorg, toezicht op kinderdagverblijven tot advisering over een veilige en schone leefomgeving.