Tekstgrootte
kleiner groter

Bestuurlijke organisatie

In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat het college van burgemeesters en wethouders belast is met de organisatie van de geneeskundige hulpverlening.  Dit in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeenten in de provincie Groningen doen dit niet ieder voor zich, maar doen dit gezamenlijk binnen de Veiligheidsregio. In Groningen omvat de veiligheidsregio hetzelfde gebied als de provincie.

De Groninger gemeenten hebben, op grond van de Wet veiligheidsregio’s, een gemeenschappelijke regeling getroffen. In deze gemeenschappelijke regeling heeft het bestuur van de veiligheidsregio de opdracht voor het instellen en in stand houden van de GHOR.

Deel deze pagina op