Tekstgrootte
kleiner groter

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Het Algemeen Bestuur (veiligheidsbestuur) van Veiligheidsregio Groningen bestaat uit alle burgemeesters uit de provincie Groningen. De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester van de gemeente Groningen. De regeling stelt zich ten doel via intergemeentelijke samenwerking de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en bevolkingszorg doelmatig te organiseren en te coördineren. Bestuurlijk gezien valt de GHOR onder deze regeling. Organisatorisch is de GHOR een onderdeel van de GGD Groningen en valt onder de Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg.

Deel deze pagina op