Tekstgrootte
kleiner groter

Convenanten

Convenanten
In de Wet veiligheidregio’s staat dat het bestuur (lees GHOR) schriftelijke afspraken maakt met zorginstellingen die in de regio Groningen werken. Deze afspraken gaan over de inzet van de instellingen bij de uitvoering van hun taak (in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing), de continuïteit van zorg en de voorbereiding daarop (opleiden, trainen en oefenen).
GHOR Groningen heeft dergelijke afspraken gemaakt met de zorginstellingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in convenanten.

Downloaden:

Convenant ziekenhuizen algemeen

Basisconvenant V&V sector

 

Deel deze pagina op