Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

HPV-vaccin is veilig

Geplaatst op: 25 september 2018

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft onderzoek gedaan naar het HPV-vaccin, de inenting tegen baarmoederhalskanker. Uit het onderzoek komt naar voren dat er geen verband is tussen het HPV-vaccin en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Dit kwam ook al eerder uit andere internationale onderzoeken en nu dus ook uit ons Nederlands epidemiologisch onderzoek. Meer over het onderzoek lees je hier.

Meisjes krijgen het HPV-vaccin in het jaar dat zij dertien worden. Voordat het HPV-vaccin in Nederland gegeven werd, kwamen ernstige vermoeidheidsklachten bij ongeveer 1 op de 5 meisjes voor in deze leeftijdscategorie. Bij ongeveer de helft daarvan houden deze klachten langer dan drie maanden aan.

Het RIVM heeft onderzocht of deze langdurige vermoeidheidsklachten vaker voorkomen bij meisjes die zijn ingeënt dan bij meisjes die niet zijn ingeënt. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van binnengekomen meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb van vermoeidheidsklachten die langer dan twee maanden duurden na de HPV-vaccinatie.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek werden bijna 70 duizend meisjes geselecteerd uit een groot huisartsenregistratiesysteem van het Erasmus MC in Rotterdam. Uit gegevens blijkt dat langdurige vermoeidheid vóór invoering van de HPV-vaccinatie even vaak voor komt als na de invoering. De diagnose chronisch vermoeidheidssyndroom werd maar weinig gesteld door de huisarts, namelijk 0 tot 1 keer per jaar per tienduizend meisjes. Zowel vóór als na invoering van HPV-vaccinatie.

In de studie gaven 49 meisjes die langer dan 6 maanden vermoeidheidsklachten hebben gehad toestemming om hun gezondheidsgegevens te koppelen aan hun vaccinatiegegevens. Van hen waren 37 gevaccineerd. Binnen een jaar na de HPV-vaccinatie bezochten zij niet vaker een huisarts met langdurige vermoeidheidsklachten dan vóór of langer dan een jaar na de vaccinatie.

Resultaat hetzelfde als van eerdere onderzoeken

De resultaten zijn in lijn met de uitkomsten van eerdere internationale onderzoeken. Op basis van deze onderzoeken is duidelijk dat HPV-vaccinatie veilig is. Meer informatie over HPV en het vaccin tegen baarmoederhalskanker is te vinden op de website van het Rijksvaccinatieprogramma. Hier kun je meer lezen over bijwerkingen.