Tekstgrootte
kleiner groter

Norovirus, "buikgriep"

Jaarlijks worden in Nederland, vooral in de winter,  naar schatting 500.000 mensen ziek van het norovirus, vaak “buikgriep” genoemd. De verschijnselen kunnen zijn buikpijn, braken en diarree. De meeste mensen zijn na 1 of 2 dagen weer beter, ook zonder behandeling. Bij  oudere patiënten kan de ziekte soms tot uitdroging leiden. 

Het norovirus wordt erg gemakkelijk van de ene op de andere persoon overgedragen via handen die na toiletbezoek niet goed zijn gewassen. Alle voorwerpen waarmee een besmette hand contact heeft zoals deurkrukken, lichtknopjes maar ook voedsel kunnen door een zieke persoon besmet raken, waardoor anderen ook weer ziek worden.

In een voorlichtings film is fraai te zien is hoe het virus zich verspreidt.

Vooral op kinderdagverblijven en in verpleeg-en verzorgingshuizen doen zich in de wintermaanden vaak epidemieën voor van buikgriep. Het is dan belangrijk om extra aandacht aan de hand-en toilethygiëne te geven.

 

Uitgebreide medische informatie over het virus staat beschreven in de landelijke richtlijn van het RIVM. In deze richtlijn staat ook beschreven welke maatregelen een kinderdagverblijf of school kan nemen indien zich een epidemie van norovirus binnen de organisatie voordoet. Voor het melden van meerdere gevallen van buikgriep buiten kantooruren, zie bij professionals.

 

Deel deze pagina op