Tekstgrootte
kleiner groter

Inspectie kinderopvang

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen. Regelmatig voert de GGD inspecties uit.

Inspectierapporten kinderopvang

Zoekt u informatie over een specifiek kindercentrum of een specifieke peuterspeelzaal? De inspectierapporten van GGD Groningen zijn openbaar. U kunt ze vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.lrkp.nl. Selecteer de juiste gemeente en kies het soort kinderopvang. Klik op de instelling en u vindt de gepubliceerde rapporten.

Controle door de GGD

GGD Groningen beoordeelt of een kindercentrum of peuterspeelzaal aan de gestelde eisen voldoet. De resultaten van de inspecties maakt de GGD bekend aan de gemeenten.

GGD Groningen controleert kindercentra en peuterspeelzalen op de volgende onderwerpen:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • deskundigheid van personeel;
  • veiligheid en gezondheid;
  • accommodatie en inrichting;
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • pedagogisch beleid en praktijk;
  • het omgaan met klachten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inspecties door GGD Groningen? Dan kunt u contact zoeken met de afdeling Technische Hygiëne Inspectie van GGD Groningen. Telefoon 050 367 43 25.


De rijksoverheid heeft informatie beschikbaar over de Wet kinderopvang.

Voor houders in de kinderopvang geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016 verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (onderdeel van De Geschillencommissie). Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier.

Sinds 1 januari 2016 biedt het Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en mediation naar aanleiding van vragen en klachten van ouders over de kinderopvang.

GGD Kennisnet biedt informatie over het toezicht op de kinderopvang door de GGD.

Deel deze pagina op