Tekstgrootte
kleiner groter

Prostitutiebedrijven en seksinrichtingen

Afhankelijk van de bepalingen in de betreffende gemeentelijke regelgeving en de afspraken met de GGD worden seksinrichtingen geïnspecteerd door de GGD.

Hygiëne-audits of inspecties kunnen onderdeel uitmaken van een vergunningsprocedure, dan wel een voorwaarde zijn voor het behoud van een vergunning.

Gemeentelijke verordening

Een vergunning wordt door de gemeente verstrekt op basis van een gemeentelijke verordening. In vrijwel alle gevallen zal de basis voor de vergunningsverlening de Algemeen Plaatselijke Verordening zijn (APV).

Hygiëne richtlijnen voor seksinrichtingen

In de nadere regelgeving van de betreffende gemeente is bepaald wanneer een inspectie of audit plaatsvindt. De GGD inspecteert aan de hand van de Hygiëne richtlijnen voor seksinrichtingen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

Wanneer geconstateerd wordt dat de hygiëne van een seksinrichting te wensen overlaat dan worden zowel de seksinrichting als de gemeente hierover geïnformeerd.

Deel deze pagina op

Zie ook

* www.rivm.nl

Meer informatie

050 367 43 25