Tekstgrootte
kleiner groter

Ship sanitation

Internationaal varende schepen zijn verplicht om een Ship Sanitation Certificate (SSC) aan boord te hebben. Schepen in de havens van Delfzijl en de Eemshaven moeten een SSC aanvragen bij GGD Groningen. Schepen kunnen zich alleen aanmelden via een agentschap of een Nederlandse rederij.

Ship Sanitation Certificate

GGD Groningen voert een inspectie voor een SSC uit op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO). In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Doel van het SSC is om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Drie verschillende soorten certificaten

Er zijn drie verschillende soorten certificaten:

 1. Een Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) houdt in dat het schip is gecontroleerd en in orde bevonden en voor de duur van zes maanden vrijgesteld is van controles. Hierbij kunnen overigens wel gebreken worden geconstateerd, die worden vermeld op het zogenaamde 'Evidence Report Form' dat als bijlage bij het certificaat wordt afgegeven.
 2. Een Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) houdt in dat een schip is gecontroleerd en er gebreken zijn geconstateerd die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, voor de gezondheid van de bemanning en/of infectieziekten kunnen veroorzaken. Deze gebreken worden op het certificaat genoemd. Het schip moet de gebreken oplossen en moet binnen een door de inspecteur te stellen termijn de controlepunten opnieuw laten controleren.
 3. Een Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC) wordt door de GGD afgegeven als de inspectie op dat moment niet uitgevoerd kan worden: het  oude, nog geldige, certificaat wordt dan met één maand verlengd.

Normen WHO

De richtlijnen voor inspectie van de WHO geven aan dat de onderstaande onderdelen van het schip ‘in orde’ bevonden moeten worden (in orde = geen bewijs van infectie of besmetting, met inbegrip van vectoren in alle stadia van groei; dierlijke reservoirs voor vectoren en plaagdieren, microbiologische, chemische, nucleaire en andere risico’s voor de gezondheid van de mens; tekenen van ontoereikende hygiënische maatregelen):

 • Kombuis en voedselvoorziening
 • Pantry en opslagruimten
 • Vrachtruim
 • Verblijven van bemanning en officieren
 • Drinkwater
 • Riolering
 • Afval (ook medisch afval)
 • Stilstaand water
 • Machinekamer
 • Medische voorzieningen
 • Zwembaden en spa’s

Alle normen van de WHO staan vermeld in het Programma van Eisen(alleen Engelstalig).Per norm is aangegeven aan welke controlepunten moet worden voldaan en waarop de GGD inspecteert.

Aanvraagformulier downloaden

Download het aanvraagformulier voor een SSC (Engelstalig). Het ingevulde formulier kunt u mailen naar thi@ggd.groningen.nl.

Kosten van een inspectie

Op grond van de Regeling Publieke Gezondheid wordt het uurtarief voor het uitgeven van het Ship Sanitation Certificate geïndexeerd. Per 13 juli 2016 bedraagt het uurtarief € 101,40

In onderstaande tabel zijn per type schip de kosten per inspectie aangegeven.

Schip

Tijd

Maximum prijs

Inspectie en herinspectie

Op uurbasis

€ 104,85

Schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden

4 uur

€ 419,40

Schepen met 50 - 500 opvarenden, anders dan bemanningsleden

8 uur

€ 838,80

Schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden

12 uur

€ 1.258,20

Verlengen van het certificaat (Extension) 1 uur € 104,85
Voorrijkosten Per 15 minuten € 26,21 per 15 minuten
 • Ship Sanitation inspecties door de GGD Groningen worden in principe uitgevoerd op basis van het uurtarief.
 • De boven aangegeven tijdsduur is altijd een maximale tijdsduur.
 • Bovenstaande tarieven gelden voor de werktijden 09.00 tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden op werkdagen is een tarief vastgesteld van 150% van het normale uurtarief. Op zaterdag en zondag worden geen inspecties verricht.
 • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op grond van het CBS loonindexcijfer voor de overheid
 • Over de kosten van de inspectie wordt geen BTW doorberekend.

Deel deze pagina op

 nederlandse vlag   engelse vlag 

Meer informatie

050 367 43 25