Tekstgrootte
kleiner groter

Tatoeeren en piercen tijdens evenementen

Vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen

 

Sinds 23 mei 2007 is de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende de Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen, van kracht. Vanaf dat moment dient een publieksevenement waarbij getatoeëerd/gepiercet wordt, aangemeld te worden bij de GGD voor een vrijstelling van vergunning.

 

Volgens de Warenwet mag tatoeëren, piercen en/of permanente make-up alleen uitgevoerd worden indien men in het bezit is van een vergunning. Deze is gekoppeld aan de ruimte waarvoor de vergunning is afgegeven.

Als een organisatie een overdekt publieksevenement met tattoo, piercing en/of permanente make-up wil organiseren, dan dient de organisator minimaal 8 weken vóór aanvang van het evenement een vrijstelling van een vergunning aan te vragen bij de afdeling Technische Hygiëne Inspectie (THI) van de GGD Groningen.

 

De inspecteur zal aan de hand van het formulier een voorgesprek met de organisator houden, waarna werkafspraken, aan de hand van een checklist, schriftelijk worden vastgelegd en tijdens het evenement zal een controle plaatsvinden (al dan niet samen met de Voedsel- en Waren Autoriteit). Na het evenement zal de inspecteur tijdens een evaluatiegesprek eventuele verbeterpunten voor een volgend evenement met de organisator bespreken en vastleggen. De betreffende gemeente ontvangt hiervan een kopie.

 

Download het meldingsformulier

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 43 25

Zie ook