Tekstgrootte
kleiner groter

Tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De bekendste vorm is longtuberculose, deze komt ook het meest voor. Tuberculose kan zich echter ook elders in het lichaam bevinden.

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Tuberculose kan overgebracht worden door hoesten. Bij het hoesten kunnen de bacteriën in de lucht komen en door anderen worden ingeademd. De bacteriën komen in de longen terecht en kunnen na enige tijd of pas na jaren een ontsteking veroorzaken. De bacterie kan via de bloed- en lymfebanen ook in andere organen terecht komen en daar een ontsteking veroorzaken. Slechts een klein percentage van de geïnfecteerde mensen krijgt de ziekte tuberculose. Het lichaam maakt namelijk antistoffen aan die meestal voldoende kracht hebben om de ontsteking in onze organen terug te dringen of te genezen.

Klachten van tuberculose

Wanneer de antistoffen niet meer over voldoende kracht beschikken kan de tuberkelbacterie zich ontwikkelen en wordt de ziekte actief. Klachten die kunnen optreden zijn: hoesten, nachtzweten en afvallen, daarbij zijn mensen vaak vermoeid en hebben geen eetlust.

Behandeling van tuberculose

Mensen die geïnfecteerd zijn met de tuberkelbacterie worden preventief behandeld, dit om te voorkomen dat de ziekte zich gaat ontwikkelen.

Mensen die de ziekte tuberculose hebben ontwikkeld krijgen een behandeling van minimaal 6 maanden. De voorgeschreven medicatie dient volgens voorschrift te worden ingenomen, dit is heel belangrijk bij de behandeling van tuberculose. Tuberculose is goed te genezen met een kuur van verschillende antibiotica.
Mensen die behandeld worden voor tuberculose krijgen intensieve begeleiding van de sociaal verpleegkundige.

Veel tuberculosepatiënten worden ontdekt door een medisch specialist in het ziekenhuis. Deze meldt dit zo snel mogelijk aan de GGD. De GGD zorgt er voor dat:

 • De ziekte formeel wordt geregistreerd. Door de registratie heeft men inzicht in hoeveel tuberculose er in Nederland voorkomt.
 • De sociaal verpleegkundige contact opneemt met de patiënt om hem/haar gedurende de langdurige behandeling te kunnen begeleiden.
 • Er wordt met de tuberculosepatiënt een lijst opgesteld met contacten van de patiënt. Deze worden op de GGD uitgenodigd om zich te laten onderzoeken.

Bovenstaande punten worden ook gedaan als er een tuberculosepatiënt op de GGD wordt ontdekt.

Wat doet de afdeling tuberculosebestrijding?


Onderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom mensen op tuberculose onderzocht moeten worden.

 • Aanstellingskeuring: de werkgever vraagt om een verklaring.
 • Periodieke keuring: risicogroepen worden twee keer per jaar gecontroleerd.
 • Contact met tuberculose-patiënt: om besmetting uit te sluiten of om besmettingsbron te vinden.
 • Verwijzing door arts of huisarts: bij klachten.
 • Reizigers: voor advies en eventueel vaccinatie voor de reis en/of controle na de reis.
 • Pasgeborenen voor BCG-vaccinatie: De vaccinatie wordt aangeboden aan kinderen waarvan de ouders (of een van de ouders) uit een tuberculose-endemisch gebied komen. Deze kinderen ontvangen een oproep als ze bijna een jaar oud zijn.
 • Migranten: bij binnenkomst in Nederland moeten mensen uit een tuberculose-endemisch gebied gecontroleerd worden op tuberculose.


Als iemand in aanmerking komt voor een onderzoek kan dit bestaan uit een tuberculine huidtest (klein prikje in de linker onderarm) en/of een röntgenfoto van de longen. De tuberculine huidtest moet na 2 – 3 dagen gecontroleerd worden.

Behandeling

Veel tuberculosepatiënten worden door de tuberculose-arts van de GGD behandeld. Zij bezoeken regelmatig het spreekuur. Er wordt een foto gemaakt en zij hebben een gesprek met de tuberculose-arts. Eventueel worden de leverfuncties gecontroleerd.

Begeleiding

De sociaal verpleegkundige begeleidt de tuberculosepatiënten tijdens de behandeling. Zij zien hen op het spreekuur en leggen daarnaast ook huisbezoeken af. Eventueel verstrekken zij medicatie onder toezicht.
Daarnaast geeft de sociaal verpleegkundige voorlichting bij risicogroepen.

Tuberculose en reizen

Als u langer dan drie maanden op reis gaat naar Oost-Europa, Afrika, Azië of Midden- of Zuid-Amerika dan is het verstandig om contact op te nemen met de afdeling tuberculosebestrijding. Zij zullen u advies geven. Dit kan zijn dat u een vaccinatie nodig heeft voordat u op reis gaat of dat u na de reis gecontroleerd moet worden op tuberculose.

Kosten onderzoek op tuberculose

Het is mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht voor het onderzoek, betaling is alleen mogelijk met pin.

 • Tuberculinehuidtest kost € 28,55
 • Röntgenfoto kost € 43,66
 • BCG-vaccinatie kost € 28,43


De kosten van eventueel aanvullend onderzoek bij vermoeden van tuberculose(infectie) declareert de afdeling tuberculosebestrijding bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgestelde tarieven aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering of uw polis raadplegen.

Openingstijden en contact

Bezoekadres GGD Groningen
Afdeling tuberculosebestrijding
Hanzeplein 120
9713 GW  Groningen

Openingstijden

Maandag
Tuberculinehuidtest    10:30 – 11:30 uur
Röntgenfoto                09:00 – 10:00 uur
Spreekuur arts            10:15 – 11:30 uur

Dinsdag
Tuberculinetest           09:00 – 10:00 uur
Röntgenfoto                10:30 – 11:30 uur

Donderdag
Controle tuberculinehuidtest   09:00 – 11:00 uur
Spreekuur arts                        09:15 – 11:45 uur
Röntgenfoto                            09:15 – 11:45 uur

Afdeling tuberculosebestrijding werkt uitsluitend op afspraak.
De tuberculosebestrijding heeft eens in de vier weken een spreekuur in Veendam, u kunt hiervoor een afspraak maken bij de tuberculosebestrijding Groningen.

Contact

Op werkdagen is afdeling tuberculosebestrijding te bereiken van 8.00 – 17.00 uur op telefoonnummer: 050 367 41 00
E-mail: tuberculosebestrijding@ggd.groningen.nl

Bezoekadres GGD Drenthe

Afdeling tuberculosebestrijding
Mien Ruysweg 1
9408 KA  ASSEN

Openingstijden

Dinsdag:
Tuberculinehuidtest    09:00 – 11:30 uur
Röntgenfoto                09:00 – 11:30 uur
Spreekuur arts            09:00 – 11:30 uur

Donderdag
Controle tuberculinehuidtest        12:00 – 13:00 uur

Afdeling tuberculosebestrijding werkt uitsluitend op afspraak.
De tuberculosebestrijding heeft een keer per twee weken een spreekuur in Emmen, hiervoor kunt u een afspraak maken bij de tuberculosebestrijding Assen.

Contact

Op werkdagen is de afdeling tuberculosebestrijding Drenthe te bereiken van 08:30 – 12:00 uur op telefoonnummer: 0592 37 19 53
E-mail:

Wat moet u meenemen bij uw bezoek aan de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD

 • Legitimatie: U moet zich kunnen legitimeren als u een afspraak heeft bij de GGD afdeling tuberculosebestrijding. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument
 • Zorgverzekeringspasje
 • Medicijnkaart: mocht u medicatie gebruiken dan dient u een medicijnkaart mee te nemen bij uw afspraak


Elektronisch cliënten/patiëntendossier

Uw gegevens in het elektronisch cliënten-/patiëntendossier (EPD) Tubis

Bij elk bezoek aan de afdeling tuberculosebestrijding worden gegevens over u geregistreerd. U moet denken aan persoonsgegevens, waaronder uw burgerservicenummer en medische gegevens. De medische gegevens bestaan uit het onderzoek dat u krijgt. Deze gegevens worden in een elektronisch cliënten/patiëntendossier vastgelegd, die door alle afdelingen tuberculosebestrijding van GGD-en in Nederland wordt gebruikt.
De afdeling tuberculosebestrijding van de GGD waar u nu bent kan op deze manier gegevens die over u bekend zijn bij de afdeling tuberculosebestrijding van een andere GGD inzien.
De informatie in uw medisch dossier is altijd medisch geheim. Bij verhuizing kunnen uw gegeven overgedragen worden aan een andere GGD.

Bezwaarformulier

Als u bezwaar maakt tegen het inzien van uw gegevens en/of eventuele overdracht van uw medisch dossier aan een andere GGD kunt u dat aangeven. U kunt een bezwaarformulier aanvragen en inleveren bij de afdeling tuberculosebestrijding. Uw dossier wordt dan onzichtbaar gemaakt voor andere GGD-en.
Indien u geen bezwaarformulier invult gaan we ervan uit dat u toestemming geeft voor inzage van al uw bij ons bekende gegevens door een andere GGD afdeling tuberculosebestrijding.

Meer informatie over tuberculose kunt u vinden op onderstaande websites:
www.kncv.nl
www.tuberculose.nl
www.rivm.nl
www.lcr.nl


Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 41 00

Werkdagen 8.00 - 17.00 uur