Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Informatiepakket COVID-19 voor scholen en kinderopvang

De informatie op deze pagina is bedoeld voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en noodopvang.

Het COVID-19 projectteam van GGD Groningen bestaat uit:

De coronalijn

Telefonische informatielijn voor alle inwoners van de provincie Groningen met vragen over COVID-19.

Bemonstering

 • Testlocaties: er worden  PCR testen afgenomen bij mensen die een afspraak hebben gemaakt bij één van onze corona-testlocaties in de provincie Groningen.
 • Thuisbemonstering: dit is een team van bemonsteraars die bij mensen thuis komen, omdat zij niet naar een corona-testlocatie kunnen komen.

Vaccinatielocaties

Bron- en contactonderzoek (BCO)

 • Een team dat bestaat uit medewerkers die bron- en contactonderzoek na een vastgestelde COVID-19 besmetting uitvoeren.
 • Hieronder vallen ook het COVID Scholenteam voor BCO op scholen en kinderdagverblijven en het COVID Zorgteam voor BCO in zorginstellingen.
 • GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van GGD’en, heeft een beschrijving en video gemaakt met uitleg over BCO.

Contact

Belangrijke contactgegevens voor als u vragen heeft over COVID-19 vindt u hieronder.

Vast aanspreekpunt

 • Bij (algemene) vragen over COVID-19 kunt u contact opnemen met de JGZ-contactpersoon
  van uw school of kinderdagverblijf via 050-3674991. Dit geldt ook voor ouders.

Algemeen


 

 

 • Het COVID Scholenteam doet bron- en contactonderzoek, bespreekt de aanpak en beantwoordt primaire vragen van school, kinderopvang of ouders.
 • Daarna is de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, zoals gebruikelijk, contactpersoon voor school, kinderopvang of ouders.

 

 • Uit het bron- en contactonderzoek kan komen dat een (deel van een) klas/groep en/of onderwijspersoneel in quarantaine moet. Dit gaat altijd vanuit het COVID Scholenteam.
 • Het is belangrijk om te weten dat scholen en kinderopvang contactgegevens van personen zonder bezwaar mogen doorgeven aan de GGD. Het gaat namelijk om algemene – en dus geen bijzondere – persoonsgegevens; er is sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de persoon zelf en/of voor anderen. Hiervoor is vooraf geen expliciete toestemming nodig van de betreffende contacten.
 • Mocht de school vooraf al weten dat bepaalde ouders/verzorgers/personeelsleden dit expliciet niet willen, dan kan dit bezwaar meegenomen worden in de (belangen)afweging.


Hieronder vindt u websites met belangrijke informatie over COVID-19.

LCI COVID-19 Richtlijnen

 • Richtlijnen en draaiboeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Algemene informatie over COVID-19 voor gezondheidsprofessionals.

Informatiebrieven BCO

 • Informatiebrieven die het BCO-team naar met COVID-19 besmette personen (zogeheten ‘indexen’), hun contacten en scholen stuurt.
 • School-specifieke brieven vindt u onder ‘Scholen & kinderopvang.’

Handreiking BCO PO

 • Hier vindt u het BCO-protocol primair onderwijs (PO) m.b.t. kinderen van 0 t/m 12 jaar.
 • Hierin staat wat een besmetting in een groep/klas voor gevolgen heeft.
 • Ook te gebruiken voor kinderopvang.

Handreiking BCO VO

 • Hier vindt u het BCO-protocol voortgezet onderwijs (VO) m.b.t. kinderen van 13 tot 18 jaar.
 • Hierin staat wat een besmetting in een groep/klas voor gevolgen heeft.

Kaders coronamaatregelen

 • Hier vindt u de kaders van coronamaatregelen voor kinderopvang en scholen (0-12 jaar) van het RIVM.

Lesopafstand.nl

 • Hier vindt u informatie over hoe scholen in het PO en VO het beste hun lessen kunnen opzetten.
 • Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de informatie geschikt voor zowel fysiek als online onderwijs.
 • Ook vindt u hier protocollen en handreikingen voor scholen.

Informatie AJN

 • COVID-19 informatie vanuit Jeugdartsen Nederland.

BOink beslisboom

 • Beslisboom voor primair onderwijs en kinderopvang om in te schatten of jonge kinderen (0 jaar t/m groep 8) naar school of kinderopvang mogen.
 • Beslisboom voor voortgezet onderwijs om in te schatten of kinderen (12+) naar school mogen.

Neusverkouden kinderen

 • Handreiking wat te doen bij (langdurig) neusverkouden kinderen.
 • Zie het als aanvullende informatie die past bij de BOink beslisboom.
 • Deze informatie is ook van toepassing bij kinderen in het VO.

VO-raad informatie

 • Algemene informatie vanuit de VO-raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) over COVID-19.
 • Denk aan actueel nieuws over COVID-19 en VO en een vraag- en antwoordlijst.

PO-raad informatie

 • Algemene informatie vanuit de PO-raad (Vereniging van scholen in het primair onderwijs) over COVID-19.
 • Denk aan actueel nieuws over COVID-19 en PO en een vraag- en antwoordlijst.

Hygiënerichtlijnen PO

 • Hygiënerichtlijnen voor scholen in het primair onderwijs.

Infographics hygiëne

 • Infographics met de belangrijkste maatregelen over hygiëne en afstand vanuit de PO-raad.

Hygiënerichtlijnen (LCHV)

 • Algemene hygiënerichtlijnen vanuit het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

GGD Groningen

Coronatest bij kinderen

 • Video van de Groningse kinderburgemeester Floor en vriendin die zich laten testen op corona bij testlocatie Europaweg, Groningen.

Deze video was eerst ook te vinden op de Facebookpagina van GGD Groningen. Omdat hier veel ophef over kwam, is besloten om deze eraf te halen. De video geeft echter een goed beeld van hoe het is om je te laten testen op corona. Daarom is deze alsnog toegevoegd aan dit informatiepakket.

Steffie legt corona uit

 • Steffie legt in begrijpelijke taal van alles uit over het coronavirus, coronaregels, testen, vaccineren en meer. Ook in het Engels en andere talen.

 

 

Asymptomaat/asymptomatische index: Persoon zonder klachten, wel positief getest. De besmettelijke periode is bij deze personen anders dan bij personen met klachten. Welke periode dit precies is, geeft de GGD door aan de positief geteste persoon.

 

Besmettelijke periode (BP):

 

Periode waarin de positief geteste persoon besmettelijk is voor anderen. Dit is bij gezonde mensen 2 dagen vóór start van de klachten tot 7 dagen na start van de klachten én 24 uur klachtenvrij.
Dit kan in uitzonderingsgevallen 14 dagen en 24 uur klachtenvrij zijn. De GGD geeft dit door aan de positief geteste persoon.
Contacten: Personen die in aanraking zijn geweest met een positief geteste persoon.

 

Eerste ziektedag (EZD): De dag dat iemand voor het eerst klachten heeft.

 

Huisgenoten: Contacten die in hetzelfde huis wonen als de positief geteste persoon en langdurig nauw contact hadden in zijn/haar besmettelijke periode.
Huisgenoten heten ‘Categorie 1 contacten.’
Index: Eerste persoon die besmet is met COVID-19 in een bron- en contactonderzoek.

 

Isolatie: Wanneer een persoon positief is getest, moet deze persoon in isolatie. Isolatie duurt bij gezonde mensen 7 dagen én 24 uur klachtenvrij.
Dit kan in uitzonderingsgevallen 14 dagen en 24 uur klachtenvrij zijn. De GGD geeft dit door aan de positief geteste persoon.
Nauwe contacten: Contacten die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de positief geteste persoon in de besmettelijke periode. In deze categorie vallen ook (kortere) hoog risico blootstellingen, zoals aanhoesten, niezen, zoenen en knuffelen.
Nauwe contacten heten ‘Categorie 2 contacten.’
Overige (niet-nauwe) contacten: Contacten die langdurig contact – langer dan 15 minuten – hadden met de positief geteste persoon op meer dan 1,5 meter afstand, of personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hebben gehad (uitgezonderd hoog risico blootstellingen, zie hiervoor Nauwe contacten).
Overige (niet-nauwe) contacten heten ‘Categorie 3 contacten.’
Symptoomvrij (van COVID-19): Geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid.
Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden (zoals bekend is bij andere virale verwekkers), zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.
Quarantaine: Wanneer iemand klachten krijgt of een nauw contact is van een positief geteste persoon (de index) moet deze in quarantaine. Wanneer deze persoon positief blijkt, gaat de isolatie in. De quarantaineduur is 10 dagen vanaf start van de klachten (als de persoon zich niet laat testen) of vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. De quarantaineduur kan worden verkort als de persoon zich op of na dag 5 laat testen en deze test negatief blijkt.