Tekstgrootte
kleiner groter

Basisschool

In de provincie Groningen zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 19 jaar. Onze doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten voeren daarvoor op verschillende leeftijden gezondheidscontroles uit.
 

GGD op de basisschool

GGD Groningen op de basisschool

Gaat uw kind naar de basisschool? Dan komt u onze medewerkers vooral op school tegen.

Gezondheidsonderzoek

In groep 2 komt de doktersassistent op school voor een onderzoek van het gehoor en het gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen uit te doen. Aan de hand van lengte en gewicht wordt bepaald of er sprake is van overgewicht. Dit gebeurt volgens de landelijke richtlijnen.

Indien bij uw kind overgewicht wordt vastgesteld, wordt ook de bloeddruk gemeten. Uit onderzoeken is namelijk gebleken dat bij een verhoogd lichaamsgewicht er ook een verhoogde bloeddruk kan ontstaan. Dit kan al op de kinderleeftijd optreden en een risico vormen voor de gezondheid. Op grond van één verhoogde meting kan men nog geen conclusies trekken. Wel kan de gedane meting van belang zijn bij een volgend onderzoek.

Voordat de doktersassistent aan de onderzoeken begint, legt hij/zij in de klas uit wat hij/zij gaat doen. Er wordt alvast spelenderwijs geoefend. Daarna worden de kinderen uit de klas gehaald, vaak samen met een vriendje of vriendinnetje.

Ouders worden bij dit onderzoek niet uitgenodigd. Wilt u wel aanwezig zijn bij het onderzoek? Belt u dan gerust met het afsprakenbureau van de GGD: 050 367 4990.

Alle kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Bij overgewicht wordt de bloeddruk gemeten (zie boven). Ouders zijn bij dit onderzoek niet aanwezig. Groep 7 krijgt tijdens dit bezoek van de doktersassistent ook een voorlichting over voeding en bewegen.

De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Uw kind heeft dit toestemmingsformulier meegekregen. Zonder toestemmingsformulier wordt uw kind niet onderzocht.

Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat er iets niet goed is, krijgt u hiervan bericht. De jeugdverpleegkundige of de jeugdarts neemt dan contact met u op. Samen met u wordt overlegd wat er verder gebeurt.

Vragenlijst groep 2

Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek in groep 2 krijgt u als ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Alle gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld. Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. De doktersassistent neemt de vragenlijsten door en noteert de gegevens in het Digitaal Dossier.

Vragenlijst groep 7

Ook in groep 7 krijgt u een vragenlijst. De doktersassistent neemt de vragenlijst door en noteert de gegevens in het Digitaal Dossier. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u een gesprek wilt met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. De gegevens die u invult, worden vertrouwelijk behandeld.

Signaleringslijst

Alle leerkrachten krijgen een signaleringslijst. Op deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven.

Aandacht voor gezondheid op school

Uit de onderzoeken en vragenlijsten wordt informatie gehaald die voor alle kinderen belangrijk is. Deze informatie bespreekt de jeugdverpleegkundige met de school. Er kunnen onderwerpen uitkomen die het komend jaar en/of de jaren daarna extra aandacht verdienen. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, gebitsverzorging, pesten en/of roken. Wij hebben menukaarten over verschillende gezondheidsthema’s. In deze menukaarten staan projecten en materialen beschreven die landelijke en regionale organisaties aanbieden. Scholen kunnen hieruit zelf een keuze maken.

Vaccinaties

Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Ze worden gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Voor meer informatie: www.rivm.nl

Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Voor meer informatie: www.rivm.nl

Vragen of twijfels

In een aantal regio’s houdt de jeugdverpleegkundige een spreekuur. U kunt er terecht met vragen en/of problemen rond de groei, ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit. Het spreekuur wordt in het Centrum voor Jeugd en Gezin of op school gehouden. De school weet waar en wanneer het spreekuur is en meestal hangen er ook posters waarop het spreekuur wordt aangekondigd.

U kunt ons ook bellen voor informatie over de spreekuren in uw gemeente. Het telefoonnummer is 050 367 4991 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur). Dit telefoonnummer kunt u ook bellen als u buiten het spreekuur om een afspraak met de verpleegkundige van de school van uw kind wilt maken.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

Telefonisch advies

050 367 49 91

Downloaden