Tekstgrootte
kleiner groter

Basisschool

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig groot te worden. Wij hebben hierin als Jeugdgezondheidszorg een belangrijke taak.

Tot de leeftijd van 4 jaar komt u met uw kind bij ons op het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar ziet u ons vooral op de basisschool. Hieronder leest u wat we tot nu toe tijdens de basisschoolleeftijd doen. Maar in overleg met u kan dit er ook anders uitzien. 

GGD op de basisschool

Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht

Voordat kinderen in groep 3 beginnen met lezen en schrijven, is het belangrijk om te weten hoe het met de oren en ogen is. Daarom komt de doktersassistente van de GGD in groep 2 langs om het gehoor- en gezichtsvermogen te onderzoeken.
De kinderen worden tijdens dit onderzoek ook gemeten en gewogen. Een goed gewicht zorgt ervoor dat ze lekker in hun vel zitten en stimuleert het zelfvertrouwen. Bij het meten van de lengte en het gewicht hoeft uw kind alleen de schoenen uit te doen.
Om de lengte en het gewicht te volgen, komt de doktersassistente opnieuw langs om te meten en wegen in groep 7. Alleen de schoenen gaan weer uit. De kinderen krijgen in groep 7 ook een voorlichting over voeding en bewegen.

De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder toestemming geeft. Hierover ontvangt u een brief.
Komen er bijzonderheden uit de onderzoeken? Dan neemt een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg contact met u op. Samen overlegt u wat er moet gebeuren.

Vragenlijsten groep 2 en 7

Als uw kind in groep 2 en 7 zit, ontvangt u van ons een brief over de onderzoeken die in deze groepen plaatsvinden. U krijgt de vraag om een digitale vragenlijst over de gezondheid en het welzijn van uw kind in te vullen. Met een code kunt u deze vragenlijst via de website van GGD Groningen openen. De gegevens die u invult, worden verwerkt in het persoonlijke Jeugdgezondheidszorg-dossier van uw kind.
Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een verpleegkundige of arts van de GGD.
Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan overlegt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD met u of er verder onderzoek nodig is.

Contact met de leerkrachten op school

We hebben ook contact met de leerkrachten over de groei en ontwikkeling van de kinderen. Als zij bijzonderheden opmerken bij een kind, kunnen ze dit aan ons doorgeven. Maar voordat ze dit doen, hebben ze hierover eerst altijd overleg met u als ouder.

Privacyreglement

Alle informatie over uw kind wordt vertrouwelijk behandeld. GGD Groningen heeft hiervoor een privacyreglement opgesteld.

Vaccinaties

Als uw kind 9 jaar oud is, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen worden dan gevaccineerd om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen.
Alle 12-jarige meisjes worden ook nog 2 keer uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Aandacht voor gezondheid op school

De GGD adviseert scholen bij de aanpak van gezondheidsonderwerpen. Bijvoorbeeld rond voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Met behulp van menukaarten kunnen scholen keuzes maken uit heel veel activiteiten en projecten.

Vragen?

Hebt u vragen of twijfels? Neem dan contact met ons op. Het maakt daarbij niet uit in welke groep uw kind zit.
U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

  • Telefonisch op werkdagen van 08:00 - 20:00 uur op telefoonnummer 050 367 49 91
  • WhatsApp op werkdagen van 09:00 - 17.00 uur via telefoonnummer 06 105 652 12
  • Twitter:
    GGD Groningen
    JGZ Groningen
  • Facebook

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

Telefonisch advies

050 367 49 91

Downloaden