Tekstgrootte
kleiner groter

Cursussen & ouderbijeenkomsten

Overzicht van ouderbijeenkomsten en -cursussen

Hier vindt u het aanbod van ouderbijeenkomsten en –cursussen over de groei, ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van kinderen. Het aanbod staat in alfabetische volgorde op thema gegroepeerd. De meeste bijeenkomsten worden door een organisatie of particulier bedrijf in de provincie Groningen aangeboden. Wilt u als kindercentrum, school of CJG een ouderbijeenkomst of –cursus organiseren? Dan kunt u gebruik maken van dit overzicht om uw keuze te maken. Bij elk aanbod staan contactgegevens zodat u zelf meer informatie op kunt vragen of kunt reserveren.

Bent u na afloop van de bijeenkomst niet tevreden over de uitgevoerde bijeenkomst(en)of heeft u hieromtrent suggesties? Neem dan contact op met de betreffende organisatie. Heeftt u opmerkingen en ideeën over dit overzicht of wilt u uw aanbod hierin ook graag geplaatst zien? Neem dan contact op met de GGD: .

 

Echtscheiden

Titel: JES! (Jij en scheiden)

Inhoud: Cursus voor ouders die in scheiding liggen, aanvulling op de gelijknamige cursus van 7 bijeenkomsten voor kinderen.

Soort: Interactieve cursus, 3 bijeenkomsten van anderhalf uur
Doelgroep: Ouders in scheiding van kinderen 8-12 jaar
Kosten: € 100,- per deelnemer
Contact: Petra Briek 06 219 778 01,

 

Grensoverschrijdend gedrag

Titel: Groepsdruk of jeugdcriminaliteit

Inhoud: Ouders leren hoe het puberbrein werkt en waarom jongeren gevoeliger zijn voor grensoverschrijdend gedrag. Hoe kun je grenzen stellen en toezicht houden? Ouders gaan met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit.

Soort: Interactieve bijeenkomst 1-1,5 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 8-16 jaar
Kosten: In veel gemeenten kosteloos vanwege subsidieafspraken, anders € 430,-
Contact: halt.nl

 

Middelengebruik, gamen, gokken

Titel: Help, mijn kind gebruikt!

Inhoud: Ouders en opvoeders krijgen informatie over alcohol, drugs en gamen. Ze krijgen handvatten hoe ze dit onderwerp met hun kinderen kunnen bespreken. Daarnaast aandacht voor de ouderrol in deze moeilijke omstandigheden. Hoe doe je het goed?

Soort: Cursus van 3 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders en opvoeders die zich zorgen maken over het middelengebruik of gamegedrag van hun kind
Kosten: Gratis
Contact: VNN Voorlichting & Preventie 088 234 34 34,

Titel: Middelengebruik, gamen en gokken

Inhoud: Ouders en opvoeders ontvangen informatie over de laatste stand van zaken op het gebied van middelen, gamen en gokken. Ook krijgen ze opvoedingsadviezen.

Soort: Ouderinformatiebijeenkomst van 1 tot 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en opvoeders met kinderen 10-18 jaar
Kosten: € 135,-  
Contact: VNN Voorlichting & Preventie 088 234 34 34,

Titel: Mijn kind verslaafd??

Inhoud: Workshop over verslaving, op maat naar leeftijd.

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Ouders, professionals kinderen/jongeren 0-23 jaar
Kosten: € 300,- (incl. voorbereiding en materiaal)
Contact: Elker Aanmelding&Advies 050 523 94 94,

Titel: reLEGS

Inhoud: Inspirerende bijeenkomst waarin verslaving centraal staat. Ouders en opvoeders worden meegenomen in de ontwikkeling van jongeren, de trends in de huidige maatschappij en de invloed daarvan op hun jongere.

Soort: Informatiebijeenkomst 1 tot 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van jongeren 12-18 jaar
Kosten: Maatwerk/op basis van offerte
Contact: Terwille, afdeling Jeugd 050 311 62 26

Titel: Verslaving; training voor ouders

Inhoud: Training gericht op leren signaleren, communicatie en leren verantwoordelijkheid te geven. Wat is verslaving? Hoe stel ik gezonde grenzen?

Soort: Training van 2 avonden
Doelgroep: Ouders van kinderen 12-25 jaar
Kosten: Maatwerk/op basis van offerte
Contact: Terwille, afdeling Jeugd 050 311 62 26

Titel: Roken, alcohol, drugs, gokken of internet

Inhoud: Bijeenkomst waarin ouders waardevolle tips voor hun kinderen krijgen over roken, alcohol, drugs, gokken of internet.

Soort: Ouderavond van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-18 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: voorkom.nl 030 63 73 144

 

Opvoeding

Titel: Peuterpubers

Inhoud: Bijeenkomst over de do’s en dont’s bij peuters die iets anders willen dan wat ouders en de realiteit van hen vragen.

Soort: Ouderbijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers en ouders van kinderen 2-4 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers per bijeenkomst)
Contact: Sherrill Woldberg-Wels 06 127 406 41,

Titel: Beter omgaan met huilen, boosheid en ruzie

Inhoud: Training waarin het omgaan met huilen, boosheid en ruzie centraal staat. Bespreken van en oefenen met gedragsalternatieven.

Soort: 5 bijeenkomsten van 2 uur
Doelgroep: Ouders en opvoeders van kinderen 0-7 jaar
Kosten: In veel gemeenten kosteloos vanwege subsidieafspraken
Contact: , veerkracht-trainingen.nl

Titel: Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Inhoud: Cursus met als rode draad: hoe ga je om met jonge kinderen die meer aankunnen dan wat ze aangeboden krijgen?

Soort: Cursus, 4 bijeenkomsten van 2 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van kinderen 2-6 jaar
Kosten: € 450,- per deelnemer
Contact: Sherrill Woldberg-Wels 06 127 406 41,

Titel: Positief opvoeden/Triple P

Inhoud: Bijeenkomst over positief opvoeden. Ouders krijgen praktische handvatten zodat ze weer zelf verder kunnen.

Soort: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers, kan ook op school als onderdeel van ouderavond)
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76,

Titel: Triple P oudertraining

Inhoud: Training voor ouders met vragen over de opvoeding.

Soort: 8 bijeenkomsten van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar
Kosten: € 375,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers)
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76,

Titel: Hoogbegaafde/getalenteerde kinderen

Inhoud: Bijeenkomst over hoogbegaafde/getalenteerde kinderen. Aan de orde kunnen komen: algemene informatie, onderpresteren, omgang met de school en omgang in de thuissituatie.

Soort: Ouderbijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 4-12 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers per bijeenkomst)
Contact: Sherrill Woldberg-Wels 06 127 406 41,

Titel: Hoera, een puber in huis!

Inhoud: Bijeenkomst over wat er allemaal in huis verandert als je kind puber wordt.

Soort: Ouderavond van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-15 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: chris.nl 030 63 73 144

Titel: Met je puber door één deur

Inhoud: Tijdens deze ouderbijeenkomst staan de (onvermoede) kwaliteiten van ouders centraal: wat heb je zelf in huis om met pubergedrag om te gaan? Met oefeningen over het thema grenzen en hoe daar mee om te gaan.

Soort: Interactieve bijeenkomsten van 5 keer 1,5 uur met twee ervaren trainers
Doelgroep: Ouders van pubers
Kosten: In veel gemeenten kosteloos vanwege subsidieafspraken
Contact: , veerkracht-trainingen.nl

Titel: Je kind naar de brugklas

Inhoud: Hoe bereid je jezelf en je kind voor op de grote stap naar de middelbare school?

Soort: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers), kan ook op school als onderdeel van ouderavond
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76,

Titel: Opvoeden in een multiculturele samenleving, diverse opvoedingsthema’s

Inhoud: Workshop over één van de volgende thema’s:

  • de driehoek thuis/school/straat
  • levensfaseovergangen: van schoolkind naar puber
  • van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
  • wat doet migratie met jou en je gezin?
  • positief opvoeden
  • hoe om te gaan met scheiding?

Op verzoek ook cursussen over andere thema’s.

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van kinderen/jongeren 0-23 jaar. Het programma wordt afgestemd op de doelgroep
Kosten: € 300,- (incl. voorbereiding en materiaal)
Contact: Elker Aanmelding&Advies 050 523 94 94,

Titel: Ouderbijeenkomsten over diverse opvoedthema's

Inhoud: Bijeenkomsten over de volgende onderwerpen: zelfstandigheid, puberteit, positief opvoeden, regels en grenzen, zelfvertrouwen, waardevol opvoeden, samen opvoeden: lastig of krachtig?, omgaan met ruzies, opvoeden vanuit kracht in plaats van macht.

Uitgangspunt is dat een perfecte opvoeding niet bestaat. Ieders opvoedingsstijl hangt samen met dat wat ouders belangrijk vinden, met het type kind en de tijd en context waarin het opgroeit. In het interactieve gedeelte wordt gebruik gemaakt van vormen die ouders uitdagen om ervaringen uit te wisselen.

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van kinderen 0-19 jaar
Kosten: € 150,- (excl. reiskosten)
Contact: noorderkompas.nl

Titel: De kunst van het opvoeden

Inhoud: Ouders helpen ontdekken van hun kwaliteiten als opvoeders. Creatieve opdrachten spreken de ouder aan in zijn/haar kracht en er ontstaan mogelijkheden om beter om te gaan met lastige situaties. Er wordt rekening gehouden met wat iedere leeftijdsfase vraagt en de leerwensen van ouders zijn leidend voor de bijeenkomsten.

Soort: 5 bijeenkomsten van 1 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 2-18 jaar
Kosten: In veel gemeenten kosteloos vanwege subsidieafspraken
Contact: , veerkracht-trainingen.nl

Titel: De Nanny bij je thuis!

Inhoud: Samen met je vriendinnen al je vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van kinderen beantwoord. Leuker dan een Tupperwareparty!

Soort: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar of 12+
Kosten: € 35,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers)
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76,

Titel: Lotgenotencontact: praten en breien tegelijk

Inhoud: Ochtend waar ouders met een kopje koffie en knutselwerk in de hand ervaringen delen met elkaar.

Soort: Iedere dinsdagochtend van 9.30–11.30 uur in de witte kerk van Zijldijk
Doelgroep: Ouders van kinderen met een extra zorgvraag
Kosten: Gratis
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76,

 

Pesten

Titel: Pesten

Inhoud: Bijeenkomst over de vraag wat pesten is, het verschil tussen plagen en pesten, vormen van pesten, cyberpesten, hoe kun je het signaleren en hoe kun je ermee omgaan als ouder? Wie zijn er in de groep bij betrokken en welke rollen zijn er te onderscheiden? In groepjes wordt gepraat over wat ouders en school kunnen doen om te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.

Soort: Informatieve en interactieve ouderbijeenkomst van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 2-18 jaar
Kosten: € 150,- excl. reiskosten
Contact: Consultatieteam pesten, 06 256 358 20, consultatieteampesten.nl

Titel: Opvoeden in de digitale wereld

Inhoud: Hoe hou je grip op de andere wereld waar je kind in verblijft? Over cyberpesten, subculturen en digitaal opvoeden.

Soort: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar of 12-17 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers), kan ook op school als onderdeel van ouderavond
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76

Titel: Pesten live en online

Inhoud: Ouders krijgen informatie, tips en handvatten over wat ze kunnen doen als hun kind gepest wordt, een pester is of thuiskomt met verhalen dat andere kinderen worden gepest. Hoe gaat de school er mee om en hoe kun je als ouder met de school en andere ouders samenwerken?

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals 0-19 jaar
Kosten: € 150,- excl. reiskosten
Contact: noorderkompas.nl

Titel: Hard(t) voor elkaar

Inhoud: Bijeenkomst waar in pesten en samen oplossen centraal staat.

Soort: Ouderavond van 1,5-2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-15 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: chris.nl 030 63 73 144

 

Rouw en verlies

Titel: Hoe rouwen kinderen en jongeren?

Inhoud: Informatie over rouw en verlies bij kinderen/jongeren en welke signalen zijn er wanneer het niet goed gaat?

Soort: Presentatie met interactief deel van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Onderwijspersoneel, iedereen die met (groepen) kinderen/jongeren werkt
Kosten: € 250,- (incl. voorbereiding, BTW)
Contact: Marieke Bootsma 06 187 990 05,

Titel: Mama, wil je met me rouwen?

Inhoud: Informatie over hoe kinderen/jongeren rouwen en adviezen voor ouders

Soort: Presentatie met interactief deel van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Ouders van 0-12 jarigen of ouders van 12-18 jarigen
Kosten: € 250,- (incl. voorbereiding, BTW)
Contact: Marieke Bootsma 06 187 990 05,

 

Seksualiteit

Titel: Seksualiteit

Inhoud: Bijeenkomst over één van de volgende onderwerpen: seksuele opvoeding, seksualiteit en internet (bijvoorbeeld sexting), anticonceptie en soa, loverboys, seksuele diversiteit en grensoverschrijdend gedrag.

Soort: Ouderbijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en andere opvoeders
Kosten: Op maat vanaf € 55,- per uur (voorbereiding, uitvoering en reistijd)
Contact: Sense Noord Nederland/GGD Tineke Mooij 06 525 048 96  

Titel: Seksuele opvoeding; waar ligt de grens?

Inhoud: Workshop waarin met het vlaggensysteem de grenzen aan de seksuele opvoeding centraal staan, op maat naar leeftijd.

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Ouders en professionals kinderen/jongeren 0-23 jaar
Kosten: € 300,- (incl. voorbereiding en materiaal)
Contact: Elker Aanmelding & Advies 050 523 94 94

Titel: reLEGS

Inhoud: Inspirerende bijeenkomst over seksualiteit. Ouders en opvoeders worden meegenomen in de ontwikkeling van jongeren, de trends in de huidige maatschappij en de invloed daarvan op hun jongere.

Soort: Informatiebijeenkomst 1 tot 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van jongeren 12-18 jaar
Kosten: Maatwerk/op basis van offerte
Contact: Terwille, afdeling Jeugd 050 311 62 26

Titel: Seksuele opvoeding

Inhoud: Bijeenkomst met als rode draad dat opvoeden meer is dan voorlichten.

Soort: Ouderavond van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-15 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: chris.nl 030 63 73 144

Titel: A teenager in love

Inhoud: Bijeenkomst over seksualiteit & tieners en de rol van ouders/jeugdleiders daarbij.

Soort: Ouderavond van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-15 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: chris.nl 030 63 73 144

 

Sociale media

Titel: De sociale media en groepsdruk

Inhoud: Bijeenkomst waarin ingegaan wordt op de sociale media, groepsdruk en grensoverschrijdend gedrag. Hoe werkt het puberbrein en waarom zijn jongeren gevoeliger voor groepsdruk en soms grensoverschrijdend gedrag? Hoe kunnen ouders grenzen stellen en toezicht houden? Ouders gaan met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit.

Soort: Interactieve bijeenkomst van 1-1,5 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 8-16 jaar
Kosten: In veel gemeenten kosteloos vanwege subsidieafspraken, anders € 430,-
Contact: halt.nl

Titel: Samen Mediasmart

Inhoud: Bijeenkomst over het gebruik van nieuwe media en online gedrag van kinderen. Bewustwording van de voor- en nadelen van de nieuwe media en het online zijn. Uitwisselen van ervaringen en tips voor thuis.

Soort: Interactieve bijeenkomst van 1,5 uur
Doelgroep: Ouders van kinderen 4-17 jaar
Kosten: € 75,- (minimaal 6 deelnemers, incl. handout)
Contact: Marinka Bakker 06 461 742 92

Titel: Hoe om te gaan met social media

Inhoud: Workshop over het omgaan met social media, op maat naar leeftijd

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 2 uur
Doelgroep: Ouders, professionals kinderen/jongeren 0-23 jaar
Kosten: € 300,- (incl. voorbereiding en materiaal)
Contact: Elker Aanmelding & Advies 050 523 94 94

Titel: Het digitale kind.com; over opvoeding in de digitale wereld

Inhoud: Bijeenkomst over de voor- en nadelen van de digitale wereld. Ingegaan wordt op het digitale gedrag van kinderen in de verschillende ontwikkelingsfasen. Het zet ouders aan het denken over hun eigen normen en waarden wat betreft internet gedrag.

Soort: Interactieve bijeenkomst van 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals kinderen 0-19 jaar
Kosten: € 150,- excl. reiskosten
Contact: noorderkompas.nl

Titel: reLEGS

Inhoud: Inspirerende bijeenkomst over social media. Ouders en opvoeders worden meegenomen in de ontwikkeling van jongeren, de trends in de huidige maatschappij en de invloed daarvan op hun jongere.

Soort: Informatiebijeenkomst 1 tot 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van jongeren 12-18 jaar
Kosten: Maatwerk/op basis van offerte
Contact: Terwille, afdeling Jeugd 050 311 62 26

Titel: Opgroeien met (social) media

Inhoud: Bijeenkomst die gericht is op het aanreiken van inzichten en handvatten voor het gebruik van (sociale) media door jongeren. Hoe zorg je ervoor dat jongeren kansen en mogelijkheden van media kunnen benutten en weerbaar zijn voor de risico’s? Diverse thema’s zijn mogelijk:

  • 0-6 jaar: schermgebruik en breinontwikkeling, schermtijd, hoe beoordeel je of een app geschikt is en waar vind je deze;
  • 6-12 jaar: mediaopvoeding, online weerbaarheid, sociale media, cyberpesten;
  • 12-18 jaar: game(verslaving), seks en media (o.a. sexting), online groepsdruk, afleiding door smartphones bij het maken van huiswerk.


Soort: Interactieve bijeenkomst, mogelijk in combinatie met theater
Doelgroep: Ouders en professionals van kinderen/jongeren 0-19 jaar
Kosten: Voor scholen € 465,- (excl. 21% btw en reiskosten).
Kosten theater en training professionals: op aanvraag
Contact:

Titel: Appvoeding

Inhoud: Bijeenkomst waarin het kind, social media en gamen centraal staan.

Soort: Ouderavond van 1,5 tot 2 uur
Doelgroep: Ouders van jongeren 12-18 jaar
Kosten: € 475,- (incl. btw, voorbereiding, reiskosten)
Contact: chris.nl 030 63 73 144

 

Voeding, overgewicht

Titel: Ouderbijeenkomsten over voeding en/of overgewicht

Opmerking: Voor een bijeenkomst over voeding en/of overgewicht kunt u het beste contact opnemen met een diëtiste of voedingsconsulent bij u in de regio.

Titel: Voor je het weet zijn ze groot

Inhoud: Bijeenkomst met interactief theater en groepsbesprekingen. De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens zoeken ze samen met de ouders naar oplossingen. De gespreksleider stimuleert de ouders hun ervaringen te delen en geeft waar nodig een toelichting.

Soort: Ouderbijeenkomst met interactief theater
Doelgroep: Ouders van kinderen 2-12 jaar
Kosten: Tussen € 660,- en € 900,-
Contact: voedingscentrum.nl

Titel: Kinderen en overgewicht

Inhoud: Bijeenkomst over wat je als ouder zelf eenvoudig aan overgewicht kunt doen.

Soort: 1 bijeenkomst van 2 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 4-12 jaar
Kosten: € 75,- per deelnemer (minimaal 8 deelnemers), kan ook op school als onderdeel van ouderavond
Contact: Sandra Russell 06 523 815 76

 

Weerbaarheid

Titel: Weerbaarheid

Inhoud: Bijeenkomst over hoe je als ouder de weerbaarheid van je zoon/dochter kunt vergroten. Thema’s kunnen zijn: algemene weerbaarheid, groepsdruk weerstaan, pesten en plagen, seksuele weerbaarheid. Alle ouderavonden zijn op maat passend bij de vragen van de ouders.

Soort: Interactieve bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur
Doelgroep: Ouders met kinderen 0-19 jaar
Kosten: € 150,- excl. reiskosten
Contact: wijsweerbaar.nl 050 541 29 99

Titel: Weerbaarheid

Inhoud: Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders informatie over weerbaarheid, hoe kinderen hun weerbaarheid ontwikkelen en hoe volwassenen hier bij kunnen helpen. Ouders wisselen met elkaar ideeën en ervaringen uit.

Soort: Interactieve bijeenkomst van 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals kinderen 0-19 jaar
Kosten: € 150,- excl. reiskosten
Contact: noorderkompas.nl

Titel: reLEGS

Inhoud: Inspirerende bijeenkomst over weerbaarheid. Ouders en opvoeders worden meegenomen in de ontwikkeling van jongeren, de trends in de huidige maatschappij en de invloed daarvan op hun jongere.

Soort: Informatiebijeenkomst 1 tot 1,5 uur
Doelgroep: Ouders en professionals van jongeren 12-18 jaar
Kosten: Maatwerk/op basis van offerte
Contact: Terwille, afdeling Jeugd 050 311 62 26

Deel deze pagina op