Tekstgrootte
kleiner groter

Meisjesbesnijdenis

Wat is meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis, ook wel Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) genoemd, is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel of het geheel van de clitoris weggesneden. Het hangt af van de traditie welke vorm gebruikt wordt.

Situatie in Nederland

In Nederland beschouwen we meisjesbesnijdenis als een ernstige vorm van kindermishandeling. Het is een medische ingreep die niet noodzakelijk is en die tot grote gezondheidsrisico’s leidt. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn in ons land verboden. Als ouders hun dochter in het buitenland laten besnijden, terwijl ze in Nederland wonen, kunnen ze daarvoor worden gestraft.

Taak GGD Groningen

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD hebben een belangrijke taak bij het signaleren en bespreken van meisjesbesnijdenis. Meisjes en vrouwen die besneden zijn en daarvan klachten hebben, worden door een GGD medewerker verwezen naar de juiste hulpverleningsinstantie.

Nazorg VGV vrouwen

Vrouwen die besneden zijn kunnen problemen ervaren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Belangrijk is dat deze vrouwen goede nazorg krijgen. Sense Noord Nederland is één van de zes pilots Nederland waar een nazorgtraject voor VGV vrouwen is ontwikkeld. Alle Sense artsen die werkzaam zijn bij Sense Noord Nederland  zijn getraind op het gebied van VGV en nazorg. De vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan kunnen gratis en anoniem met al hun vragen bij de Sense artsen terecht. Sense zal hen verder doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider nazorg. Zij is bereikbaar via: 050 367 4000. Of bel voor een afspraak met Sense Noord Nederland telefoonnummer 0900 736 736 6 (lokaal tarief), of stuur een .

Maak een Vuist tegen VGV in Noord Nederland.

Voorlichting

Sense Noord Nederland geeft voorlichting over meisjesbesnijdenis. Deze voorlichters zijn vrouwen en mannen die afkomstig zijn uit landen waar meisjesbesnijdenis voor komt. Voor voorlichting door één van deze VGV ambassadeurs bel met: 050 367 4000.

Sociale Kaart Provincie Groningen

Op de Sociale Kaart Provincie Groningen (pdf) vindt u informatie over 'Preventie en Nazorg Vrouwelijke Genitale Verminking'. U vindt er de namen van professionals die u kunt benaderen voor consultatie, advies, melding en hulpverlening. De Sociale Kaart is een uitgave van de volgende samenwerkende organisaties: Sense Noord Nederland, GGD Groningen, Het Kopland en Veilig Thuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over meisjesbesnijdenis in de provincie Groningen dan kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling van GGD Groningen. Telefoonnummer 06 - 5435 3321.

Voor leerkrachten is er de ‘Signaalwijzer voor leerkrachten’. Deze signaalwijzer en meer informatie voor professionals en beleidsmakers is te vinden op de website van Pharos. Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum dat zijn expertise inzet voor een hoge kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Het ministerie van VWS heeft een document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Met als doel ouders die hun dochter niet willen laten besnijden een steuntje in de rug te geven om weerstand te bieden tegen de sociale- of familiedruk om het wel te laten doen. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst. Ouders kunnen deze verklaring aanvragen bij de sociaal verpleegkundige die verbonden is aan de school van de kinderen of via de aandachtsfunctionaris van de GGD.

Landelijk aanspreekpunt

Focal Point is het landelijke informatie- en adviespunt over meisjesbesnijdenis. Deze organisatie speelt een centrale rol in de preventie van meisjesbesnijdenis en werkt nauw samen met gemeenten en organisaties. Kijk voor meer informatie of voor het downloaden van een folder op de website van Pharos.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00