Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

ConsultatieTeam Pesten

Pesten heeft ernstige gevolgen. Hoe langer het duurt, des te schadelijker de invloed voor de geestelijke gezondheid en op het leerrendement van het slachtoffer. Maar dat niet alleen, ook de pester(s) en groepsgenoten lopen schade op.

Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs vertellen slechts in een kwart van de gevallen aan de leraar dat ze worden gepest en in één derde van de gevallen aan hun ouders. De leraar grijpt in veel gevallen niet in, omdat pesten moeilijk te signaleren is en omdat de leraar niet altijd bekend is met een effectieve aanpak. Pesten gaat niet vanzelf over maar met goede ondersteuning is het mogelijk om het probleem aan te pakken.

De sociaal-verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen kan als intermediair functioneren tussen ouder en school en heeft een stimulerende en ondersteunende rol ten aanzien van de aanpak van pesten op de school. Deze kan ouders en school verwijzen en begeleiden naar het ConsultatieTeam Pesten voor een gerichte aanpak.

Leerkrachten en ouders kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten het ConsultatieTeam Pesten inschakelen. Het ConsultatieTeam Pesten bestaat uit vertegenwoordigers van instellingen die samenwerken op het gebied van onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg, waaronder een sociaal-verpleegkundige van de GGD. Zij beschikken allen over specifieke expertise op het gebied van pesten.

Het is van groot belang dat de school een anti-pestbeleid uitzet en dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de uitvoering. Een kernteam bestaande uit directeur, zorgcoördinator en leraar wordt samengesteld en draagt zorg voor de uitvoering van het anti-pestbeleid.

De eerste weken van het schooljaar (de Gouden Weken) zijn bij de preventie van pesten van enorm belang. Het begeleidingsaanbod van de Gouden Weken voorziet in een aanzet voor preventief beleid. Hierbij ligt het accent op groepsvorming.

Bij het anti-pestbeleid wordt aan minimaal vijf punten gedacht.

  1. Bespreekbaar maken van pesten op school
  2. Regelmatige aandacht voor pesten via de lessen op school
  3. Geregelde gesprekken met leerlingen en ouders
  4. Het bespreken van signalen van pesten
  5. Het betrekken van ouders bij pestincidenten

Meld pesten bij het Consultatie Team Pesten via het aanmeldformulier: