Tekstgrootte
kleiner groter

Asbest en gezondheid

Als GGD beoordelen wij de risico’s van asbest voor de gezondheid. U kunt bij ons terecht met vragen over asbest en gezondheid. Lees ook onze informatie over een asbestbrand.

Woont u in de provincie Groningen en wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag over asbest en gezondheid? Neem dan contact met ons op. Telefoon 050 367 40 00. Woont u niet in de provincie Groningen en hebt u vragen over asbest en gezondheid, neem dan contact op met een GGD bij u in de buurt.
 

Wat is asbest en hoe kan ik asbest herkennen?

Op de website van Kenniscentrum Infomil kunt u lezen wat asbest is. In de Asbestwegwijzer van Infomil vindt u voorbeelden van producten die asbest (kunnen) bevatten.
 

Asbestkanker: mesothelioom en longkanker

Inademing van asbest kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Het gevaar is niet voor iedereen even groot. Hoe meer vezels u inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker. Als u korte tijd extra veel vezels inademt, blijft het risico meestal gering. Het risico is echter nooit nul omdat de lucht buiten en binnenshuis altijd asbestvezels bevat. Iemand die jarenlang iedere dag veel asbestvezels inademt, loopt een echt risico.
 

Wanneer is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Alleen de losse asbestvezels die in de lucht zweven en die u in kunt ademen, zijn schadelijk. Iemand die langdurig veel asbestvezels inademt, kan longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) krijgen. Na inademen duurt het meestal tientallen jaren voordat iemand daadwerkelijk ziek wordt.

Er zijn mensen die vanwege hun werk extreem veel vezels hebben ingeademd. Zij kunnen buikvlieskanker of stoflongen door asbest krijgen. Het inademen van veel vezels komt vooral voor in binnenruimtes. In de buitenlucht komen meestal niet langdurig hoge concentraties vezels voor.
 

Kan ik door het inademen van 1 vezel kanker krijgen?

Het is denkbaar dat 1 asbestvezel kanker veroorzaakt, maar de kans daarop is heel erg klein. De kans dat u van 1 vezel kanker krijgt, is kleiner dan de kans dat er een vliegtuig op uw huis valt.
 

Zijn kinderen extra gevoelig voor asbest?

Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels dan volwassenen. Als iemand op jonge leeftijd asbest inademt, heeft asbest wel langer de tijd om schadelijk te zijn voor de gezondheid.
 

Wat zijn de risico’s van asbest voor huisdieren?

Of asbest effect heeft op de gezondheid van huisdieren, is niet bekend. Waarschijnlijk geldt ook voor dieren: hoe meer asbest wordt ingeademd, hoe groter het risico.
 

Hoe weet ik of ik veel asbestvezels heb ingeademd?

Dat is lastig te zeggen. Overal zitten kleine beetjes asbestvezels in de lucht. Iedereen ademt altijd asbestvezels in. Daarom heeft iedereen asbestvezels in het lichaam. Hoeveel vezels dat zijn, is niet te onderzoeken. Ook niet met een röntgenfoto.

Van asbest inademen gaat u niet hoesten. U wordt niet benauwd van asbest en krijgt ook geen piepende ademhaling.
 

Is asbest in huis gevaarlijk?

In meer dan de helft van alle huizen zit asbest. U loopt alleen risico als losse asbestvezels in de lucht zitten en u deze vezels inademt. In de meeste huizen bevat de lucht weinig asbestvezels. Niet meer dan in de buitenlucht. Bij normale blootstelling is de kans op schade aan uw gezondheid klein.

In veel huizen zit asbest in de vorm van platen van asbestcement (b.v. Ethernit). Asbestvezels kunnen alleen vrijkomen als deze platen kapot gaan.

Vanaf 2024 moeten alle asbestdaken zijn vervangen. De Nederlandse overheid geeft hiervoor subsidie zodat de kosten voor u beperkt kunnen blijven.

 

Asbestsanering: moet ik asbest verwijderen?

Voor uw gezondheid gaat het er niet om of iets asbest bevat, maar of er asbestvezels uit vrijkomen.

Materiaal waaruit gemakkelijk asbestvezels vrijkomen, kan het beste verwijderd worden. Dit is niet wettelijk verplicht als u uw eigen pand bewoont of gebruikt. Lees de tips over hoe u het beste zelf asbest kunt verwijderen. Een verhuurder moet verdacht materiaal laten onderzoeken. Is het asbest niet hechtgebonden? Dan moet de verhuurder het laten verwijderen of afschermen. Onderzoek en verwijdering moet hij laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Op de website van Ascert vindt u een overzicht van bedrijven en personen met een certificaat.

Hard asbestcement in de vorm van bijvoorbeeld platen, golfplaten, buizen, vensterbanken en panelen is niet gevaarlijk totdat er door beschadiging vezels uit kunnen komen. Dat geldt ook voor asbest in plastic, bijvoorbeeld in sommige vloerbedekking. Het is niet verplicht en niet noodzakelijk om dergelijk materiaal met hechtgebonden asbest te verwijderen. Let op: niet breken, zagen, boren of schuren. Een asbest-sticker kan helpen als herinnering om beschadiging te voorkomen. Dit is een voorbeeld van zo'n sticker: 

Deel deze pagina op

Direct naar
Downloaden

Meer informatie

050 367 49 99