Tekstgrootte
kleiner groter

Hoe moet ik omgaan met asbest op daken?

Vanaf 2024 is er een verbod op asbestdaken van kracht. Er is gebleken dat door regen en wind asbestvezels kunnen vrijkomen van oude asbestdaken. Dit zou de achtergrondconcentratie van asbest in de lucht kunnen verhogen. Deze lichte verhoging van de achtergrondconcentraties zal echter niet leiden tot een meetbare verhoging van het gezondheidsrisico. Toch is de bescherming van de volksgezondheid het belangrijkste argument voor dit verbod.

Asbestplaten met een oppervlakte kleiner dan 35 vierkante meter mag men zelf verwijderen als de platen daarbij niet breken. Als niet wordt gezaagd en geboord in de asbestplaten, zal er geen risico optreden op het inademen van asbestvezels. Het is daarom belangrijk om het verwijderen goed voor te bereiden en voorzichtig uit te voeren. Hoe dat het beste kan, kunt u nalezen op een ander deel van onze website. Het asbest kunt u daarna inleveren bij het afleverpunt voor afval van uw gemeente.

Voor grotere oppervlakten kunt u het beste een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Zij kunnen op een veilige manier het asbest verwijderen en afvoeren. Daar zitten echter wel (hoge) kosten aan verbonden. De Nederlandse overheid geeft hiervoor subsidie zodat de kosten voor u beperkt kunnen blijven.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99