Tekstgrootte
kleiner groter

Wilt u zelf asbest verwijderen?

Asbesthoudend materiaal hoeft u niet te verwijderen als er geen vezels uit vrijkomen. Bijvoorbeeld harde (golf)platen van asbestcement kunt u verven of afdekken met een plaat ander materiaal. Op een plek die heet wordt, kunt u een metalen afdekplaat aanbrengen.
Zolang een zeil met asbest nog niet versleten is, kunt u het laten liggen. Het asbest levert geen gevaar op als de randen en naden vastzitten. Plak losse randen en naden­ vast met waterkit. Wilt u nieuwe vloerbedekking, leg deze dan ongelijmd over de oude heen of lijm zo dat u de oude en nieuwe laag van elkaar kunt scheiden.

Om te voorko­men dat bij werkzaamheden toch beschadiging optreedt, plakt u een sticker met de waarschuwing "asbest" op het materiaal of de afdekking.

Als u het asbesthoudende materiaal toch weg wilt hebben, is het veiliger om asbest te laten verwijderen door een bedrijf dat daarvoor een certificaat heeft.

Als het beslist zelf wilt doen, doe het dan zo veilig mogelijk door gebruik te maken van onderstaande tips. Zelf verwijderen is slechts toegestaan als u voldoet aan voorwaarden die in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 staan.

 

Woningcorporaties

Wanneer u een woning huurt van een woningcorporatie, dan adviseren we u om daarmee contact op te nemen wanneer u asbest of asbesthoudend materiaal wilt verwijderen. Veel woningcorporaties staan niet toe dat u zelf asbest verwijdert uit de woning. Daar staat tegenover dat de meeste corporaties het gebruikersasbest gratis verwijderen. Onder gebruikersasbest wordt verstaan; colovinylvloertegels of asbesthoudend tapijt, asbesthoudende bloembakken, gevelkachels met asbestkoord en/of golfplaten op een aanbouw of schuurtje.

 

Voorwaarden voor zelf asbest verwijderen

De wettelijke voorwaarden komen ongeveer neer op het volgende.

 • U doet dit niet in het kader van uw beroep of bedrijf, maar als particulier.
 • Het gaat om asbest dat deel uitmaakt van een woning of een bijgebouw bij een woning of om een vaartuig, die niet worden gebruikt voor een beroep of bedrijf, en die ook niet voor een beroep of bedrijf bedoeld zijn.
 • Het gaat om geschroefde (golf)platen met hechtgebonden asbest of asbesthoudende vloertegels (bijvoorbeeld Colovinyl) of om niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking (bijvoorbeeld Novilon vinyl-zeil met een asbestrug).
 • De (golf)platen, vloertegels of vloerbedekking zijn als geheel te verwijderen, dus zonder het materiaal te breken, scheuren, knippen, enz.
 • Het gaat om niet meer dan 35 m2 per perceel.
 • U doet minimaal 5 dagen voor het verwijderen een melding aan de gemeente.
 • U verpakt het asbesthoudende materiaal zonder ander afval luchtdicht in plastic met daarop een officiële asbeststicker.
 • U levert het materiaal in een niet-beschadigde verpakking aan bij een inzamelpunt voor asbest, bijvoorbeeld bij uw gemeente.
 • U geeft opdracht aan een gecertificeerde asbestonderzoeker om te controleren of er een besmetting is achtergebleven. Een lijst met gecertificeerde asbestonderzoekers is te vinden op: http://www.ascert.nl/register/item7 .

 

Tips voor zelf asbest verwijderen

Het belangrijkste is dat u zo weinig mogelijk vezels laat vrijkomen en dat u vrijgekomen vezels niet verspreidt.

Zet tevoren klaar wat u nodig hebt.

 • Speciale extra sterke plastic zakken voor asbest of stickers, bijvoorbeeld te halen bij het asbestinzamelpunt van de gemeente. Soms moet u daar uw asbestsloopmelding laten zien.
 • Gereedschap, bijvoorbeeld schroevendraaier of plamuurmes.
 • Een plakkerige vloeistof zoals behanglijm. Of water, bijvoorbeeld in een plantensproeier of in een emmer met dweil of zachte borstel. Een tweede emmer kan dienen om de vuile borstel in te spoelen of de vuile dweil uit te wringen..
 • Werkkleding die u na het karwei kunt weggooien.

 

Denk verder om de volgende zaken:

 • Haal tevoren zoveel mogelijk spullen uit een vertrek waar u asbest gaat verwijderen. Dek spullen af die u niet kunt weghalen en die u naderhand niet nat of vochtig kunt schoon maken.
 • Trek uw werkkleding aan in het vertrek waaruit u asbest gaat verwijderen. Leg uw andere kleding buiten het vertrek en sluit de deur.
 • Open de ramen. Wijd open ramen helpen meer dan een mondkapje.
 • Beschadig het te verwijderen materiaal zo min mogelijk. Bewerk het nooit met een machine zoals een boor, elektrische zaag, slijptol, enz.
 • Gebruik geen stofzuiger. Een stofzuigerzak vangt weliswaar de meeste vezels op, maar door het bewegen van de stofzuigermond kunnen veel vezels naar opzij wegstuiven.

 

Let bij het verwijderen van platen of golfplaten met asbest op het volgende om de verspreiding van stof te voorkomen.

 • Houd de (golf)plaat nat of vochtig, waar hij niet bedekt is met bijvoorbeeld verf of behang.
 • Smeer telkens een plakkerige vloeistof zoals behanglijm op schroeven terwijl u die uit een (golf)plaat draait.
 • Zorg dat de (golf)platen niet breken.
 • Als een (golf)plaat toch breekt of afbrokkelt, loop dan niet door poeder en brokjes die van de gebroken (golf)plaat zijn gevallen. Loop zeker niet naar een andere ruimte. Veeg gevallen poeder en brokjes op met een natte doek.

 

Let bij het verwijderen van vloerzeil met asbest op het volgende om de verspreiding van stof te voorkomen.

 • Maak vanaf de zijkanten de onderkant van de vloerbedekking nat; let bij een houten vloer op dat het water er niet doorheen gaat. Loop intussen niet met uw natte schoenen over andere vloeren.
 • Rol of vouw de vloerbedekking voorzichtig op.
 • Voor zowel (golfplaten) als vloertegels als vloerbedekking geldt het volgende.
 • Pak elk voorwerp apart in luchtdicht plastic en plak dit helemaal dicht met breed kleefband.
 • Sluit een tweede laag plastic daar omheen (of om een aantal ingepakte voorwerpen tezamen) en plak deze laag ook helemaal dicht.
 • Na het verpakken van de verwijderde vloerbedekking: neem de bovenkant van bijvoorbeeld kasten en planken vochtig af en dweil de vloer.
 • Dweil het vertrek een aantal keren.
 • Reinig de onderkant van uw schoenen met een vochtige doek.
 • Verwissel op de drempel uw werkkleding voor schone kleding voordat u het vertrek verlaat.
 • Giet het spoelwater in de gootsteen of in een andere afvoer.
 • Spoel de gootsteen of de andere afvoer goed na met schoon water
 • Verpak de natte dweil en uw werkkleding in het asbest-pakket.
 • Neem een douche en was uw haar.
 • Vervoer het verpakte asbest voorzichtig naar het inzamelpunt.

 

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99