Tekstgrootte
kleiner groter

Binnenmilieu van schoolgebouwen

In de meeste schoollokalen is de lucht niet altijd even fris. De oorzaak hiervoor is vaak dat er relatief veel kinderen in een te kleine ruimte zitten. In een gewoon lokaal is de lucht binnen een half uur gebruik al verontreinigd. De ventilatie is vaak onvoldoende, onder andere om tocht te vermijden. Meestal is de lucht in klaslokalen ook te warm, zeker als de zon er op schijnt.

Onderzoek naar het binnenmilieu van scholen

De GGD Groningen heeft veel onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de oorzaken en oplossingen van binnenmilieuproblemen in scholen. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn te lezen in nieuwsbrieven en rapporten die u hiernaast in de rechter kolom kunt aanklikken.

De GGD heeft ook op veel scholen per klaslokaal advies gegeven in het kader van het “bewustwordingsproject”. De betreffende scholen hebben daarna algemene informatie gekregen. Die informatie is nog beschikbaar.

De binnenlucht is meestal ongunstig voor kinderen met gevoelige luchtwegen (astma). Onderzoek wijst uit dat ook andere leerlingen en leerkrachten vaker ziek (10-25%) zijn dan nodig is. Ook het geluidniveau is vaak te hoog. De slechte kwaliteit kan een negatieve invloed hebben op het leerproces. Dit wordt nu nader onderzocht door de GGD Groningen in samenwerking met de GGD IJsselland en de Universiteit Utrecht.

Deel deze pagina op