Tekstgrootte
kleiner groter

Frisse lucht in het klaslokaal

GGD Groningen biedt aan alle basisscholen in de Groninger gemeenten een onderzoek aan van gebouwen zonder mechanische ventilatie. De GGD geeft een advies per lokaal om de ventilatie en de temperatuur te optimaliseren. Dit is onderdeel van een landelijk bewustwordingsproject 'binnenmilieu basisscholen' waarbij de GGD gebruik maakt van de “ééndagsmethode”. De GGD heeft inmiddels ruim 200 schoolgebouwen beoordeeld en van adviezen voorzien.

Gezonde school

Besteedt uw school aandacht aan het milieu in de schoolgebouwen en het milieu rondom de scholen? Ga dan voor het themacertificaat Milieu van het vignet Gezonde School!

Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School voeren. Met het vignet kunnen scholen zich profileren als Gezonde School en aan ouders laten ziet dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden. Werken aan gezondheid op uw school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Daarnaast biedt de GGD informatie aan, in de vorm van:

 

en de volgende beeldkaarten:

 

GGD Groningen heeft ook veel ander onderzoek gedaan naar binnenmilieu in schoolgebouwen. De uitkomsten daarvan zijn te lezen in nieuwsbrieven en rapporten. Deze kunt u bekijken via de links onder het kopje downloaden.

Deel deze pagina op