Tekstgrootte
kleiner groter

Binnenmilieu van kinderdagverblijven

De GGD Groningen heeft met financiering van het RIVM een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar het binnenmilieu in kinderdagverblijven. In 2009 zijn metingen verricht bij 44 kinderdagverblijven in de provincie Groningen. Daarbij zijn vier aspecten onderzocht:

-          Ventilatie in babybedjes door meting van CO2-concentraties in en bij babybedjes

-          Fijn stof waarden in de lucht van groepsruimten. Deze waarden zijn vergeleken met die in woningen

-          Vlamvertragers in vloerstof van groepsruimten zijn onderzocht in hoeverre de stoffen voorkomen en in welke mate deze gevonden zijn

-          Geluidniveau binnen in kinderdagverblijven tijdens normale activiteiten van kinderen in de groepsruimten.

Het onderzoek was niet gericht op het geven van een oordeel per kinderdagverblijf en stond los van de reguliere inspecties. Na uitvoering van het onderzoek zijn in 2010 alle betrokken kinderdagverblijven geïnformeerd over de resultaten. Lees ook het complete rapport over het onderzoek.

 

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99