Tekstgrootte
kleiner groter

Binnenmilieu van woningen

Mensen zijn gemiddeld veel vaker in huis dan elders. Maar het milieu is in veel opzichten binnen slechter dan buiten. Om per woning de risico's in kaart te brengen, kan men een binnenmilieu-profiellaten opstellen dat aansluit bij het energielabel.

Risicofactoren:

Huizen bevatten schadelijke stoffen. Een paar voorbeelden zijn:

 

Hoe kan ik het binnenmilieu in mijn woning verbeteren?

De beste manier om het binnenmilieu in uw woning te verbeteren is goed ventileren. Een goede ventilatie zorgt er voor dat schonere lucht van buiten de lucht binnen uw huis regelmatig ververst. Daardoor zullen schadelijke stoffen die in uw huis zijn ontstaan snel worden verwijderd.

Onderzoek door de GGD-Groningen.

De GGD Groningen heeft veel onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de oorzaken en oplossingen van binnenmilieuproblemen.

Bekijk ook de website van milieucentraal voor meer informatie over ventilatie

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99