Tekstgrootte
kleiner groter

Purren om te isoleren

TNO heeft gassen (isocyanaten) gemeten die afkomstig zijn van PUR dat onder vloeren is gespoten. De concentraties van deze gassen waren niet of nauwelijks verhoogd in 14 huizen waar de PUR al een tijdje in zat. In 1 van 3 proefwoningen waren de concentraties vlak na het purren kortdurend verhoogd. De gemeten concentraties in de lucht van de woonkamer werden echter niet zo hoog dat er gezondheidseffecten te verwachten zijn bij mensen zonder overgevoeligheid. Bij personen met een overgevoeligheid voor deze gassen kan misschien wel een astma-achtige reactie optreden. Het is onbekend of het purren een overgevoeligheid kan veroorzaken bij mensen die nog niet overgevoelig zijn. TNO denkt dat die kans klein is.

Wat is PUR?

Relatie tussen gezondheidsklachten en PUR-vloerisolatie?

Wat heeft TNO precies onderzocht?

Moet PUR als isolatie onder vloeren worden verboden?

Waar moet ik op letten als PUR wordt aangebracht?

Wat doet de GGD?

 

Wat is PUR?

PUR (poly-urethaan) is een plastic-achtige stof die in veel producten zit. Poly-urethaan in de vorm van schuim is onder andere te vinden in sommige matrassen, banken en autostoelen. In de vorm van lijm is polyurethaan te vinden in talloze producten. Verder zit polyurethaan in PU-lak als verf voor metalen voorwerpen.

Deze producten geven bij verhitting gassen af met o.a. veel iso-cyanaten. Dit zijn stoffen die irriterend werken op ogen, keel en luchtwegen. Deze gassen komen waarschijnlijk ook in kleine hoeveelheden vrij zonder verhitting. Ze zijn in woningen altijd aanwezig in geringe concentraties. Dezelfde stoffen ontstaan ook bij verbranding van hout, tabak, enz.

De meeste mensen kennen PUR als schuim voor het vullen van kieren en gaten. PUR wordt daarnaast ook gebruikt als isolatiemiddel onder vloeren. Tijdens en kort na het aanbrengen geeft PUR-schuim een scherpe geur af die stekend kan werken op ogen, neus en keel. Na goed uitharden van het schuim verdwijnt deze geur.

Er zijn 3 manieren om PUR als isolatiemateriaal toe te passen.

 • PUR wordt als spray onder een vloer, onder een dak, enz. aangebracht met een grote installatie om 2 componenten te mengen. Het gaat hier om grote hoeveelheden die worden aangebracht door bedrijven. Het goed uitharden duurt een paar uur tot een paar dagen.
 • PUR wordt vaker gebruikt uit een spuitbus. Dit gaat om kleinere hoeveelheden die te koop zijn in de bouwmarkt. Het uitharden duurt een paar minuten tot een kwartier.
 • PUR is te koop in de vorm van isolatieplaten, bijvoorbeeld om in daken te gebruiken. Ze zijn al uitgehard.

 

Is de relatie tussen gezondheidsklachten en PUR-vloerisolatie bewezen?

In totaal zijn bij de GGD’en in Nederland tientallen huishoudens bekend, waar bewoners gezondheidsklachten toeschrijven aan PUR-vloerisolatie. Het gaat om stank, irritatie van ogen, neus en keel, hoofdpijn, kortademigheid, vermoeidheid, en huidirritatie. Er is tot nu toe weinig medisch onderzoek naar gedaan. Het is niet aangetoond dat PUR de oorzaak van de klachten is, maar het is wel denkbaar. Daarom willen de GGD’en meer duidelijkheid. Er loopt op dit moment onderzoek of gezondheidsklachten werkelijk aan PUR te wijten zijn.

Wat heeft TNO precies onderzocht?

TNO heeft uit de wetenschappelijke literatuur afgeleid welke concentraties van isocyanaten veilig zijn. Dit zijn de toetswaarden. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de kans op het ontstaan van overgevoeligheid. Dat geldt ook voor de kans op gezondheidsklachten bij personen die al overgevoelig zijn voor isocyanaten. Overgevoeligheid voor isocyanaten is bekend bij werknemers in sommige beroepen maar komt niet vaak voor.

TNO heeft de concentratie van isocyanaten gemeten in de lucht in woonkamers met PUR onder de vloer. De uitkomsten waren lager dan de toetswaarden. De hoogste concentraties zijn gemeten kort na het purren. Na 1-2 dagen waren de concentraties nergens meer verhoogd. In de meeste huizen duurde de verhoging maar 1-2 uur. TNO denkt dat de kans op schade aan de gezondheid klein is, maar niet helemaal uit te sluiten. Het advies is om goede voorzorgsmaatregelen te nemen, meer gegevens te verzamelen over de concentraties die in verschillende situaties optreden, en goed bij te houden of bewoners gezondheidsklachten ontwikkelen.

Moet PUR als isolatie worden verboden?

In veruit de meeste gevallen treden er geen gezondheidsklachten op na het aanbrengen van PUR. Als er wel gezondheidsklachten optreden, is de PUR-spray misschien niet goed toegepast. Of er zijn geen goede voorzorgsmaatregelen genomen.

Met het spuiten van PUR onder tegen het dakbeschot of in de spouw bestaat minder ervaring. Er is geen onderzoek naar gedaan.

Waar moet ik op letten als PUR wordt aangebracht?

Tijdens het aanbrengen van PUR-vloerisolatie komen onder andere isocyanaten vrij. Na het goed uitharden van de PUR, komen deze stoffen niet meer vrij. Goed uitharden duurt minder dan 2 dagen maar meestal minder dan 2 uur. PUR-vloerisolatie is al in veel woningen toegepast en meestal zonder problemen. Bij toepassing is het belangrijk om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen dat alle afgesproken voorzorgsmaatregelen neemt. Let daarbij op het volgende:

 • Maak vooraf gaten en naden in de vloer dicht met bijvoorbeeld kit om uitdamping van isocyanaten naar de woonruimte te beperken.
 • Een sterke afzuiging van lucht uit de kruipruimte tijdens het aanbrengen van de PUR-vloerisolatie is noodzakelijk.
 • Bewoners kunnen de woning het beste tijdelijk verlaten tijdens het aanbrengen van PUR-spray:
  - vloerisolatie: tenminste 2 uur, personen met astma 24 uur;
  - spouwisolatie: tenminste 2 uur, personen met astma 24 uur;
  - dakisolatie: kamers onder het dak 24 uur niet gebruiken.
 • Na het aanbrengen van PUR de woning goed luchten: een uur de ramen en deuren tegen wijd elkaar open zetten. Daarna 2 dagen intensief ventileren: afzuiging op stand 3 en luchtroosters of raampjes open.
 • De woning niet betreden als er een scherpe of vieze geur te ruiken is.

 

Wat doet de GGD?

Informatie verzamelen, uitwisselen en vertalen naar adviezen voor gezinnen die gezondheidsklachten ondervinden door het aanbrengen van PUR-isolatie. Als u vragen hebt voorafgaand aan het aanbrengen van PUR-spray kunt u die voorleggen aan de GGD. Ook als u na het purren gezondheidsklachten hebt, kunt u met de GGD contact opnemen.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99