Tekstgrootte
kleiner groter

Rook bij branden

Brand is het meest voorkomende milieu-ongeval. Rook is per definitie ongezond. Daarom moet u het inademen van rook zoveel mogelijk voorkomen. U vindt hier meer informatie over de risico’s en effecten van rook voor uw gezondheid.

Gezondheidsrisico’s door rook van brand bij chemische bedrijven

Veel mensen denken dat rook van een brand bij een chemisch bedrijf veel gevaarlijker is dan rook van een gewone brand. Toch is er weinig verschil. In iedere brand ontstaan namelijk giftige stoffen. Lees meer over gezondheidsrisico’s van rook.

Geen gevaar voor de gezondheid?

Zodra er een prikkelende hoeveelheid rook kan worden ingeademd, bestaat er dus een gevaar voor de gezondheid. Lees meer over geen gevaar voor de gezondheid?

Iedere rookwolk is een gifwolk

Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, tuinafval, papier, schoon hout, kaarsen, wierook of tabak. Lees meer over iedere rookwolk is een gifwolk.

Rooklucht en roet

Bij branden kan een deel van de rook in een woonomgeving achterblijven in de vorm van neergeslagen roet en andere deeltjes. Lees meer over rooklucht en roet

Hoeveelheid rook

De gezondheidsrisico’s van het inademen van rook hangen niet alleen af van hoe gevoelig u voor rook bent, maar vooral ook van de hoeveelheid rook die u binnen krijgt. Lees meer over inademen van rook bij brand.

Rookmetingen

Het meten van gevaarlijke stoffen in rook heeft, om verschillende redenen, weinig zin. Lees meer over rookmetingen

Gezondheidseffecten van rook

Gevolgen van het inademen van rook zijn onder meer prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen. Dit kan leiden tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook, hoe sneller en erger deze effecten optreden. Lees meer over gezondheidseffecten van rook

Onverwachte effecten van rook bij branden

GGD Groningen heeft onderzoek gedaan onder het personeel van de brandweer en de politie in Noord-Nederland. Lees meer over onverwachte effecten van rook bij branden

ATF-brand, uitkomsten onderzoek

In mei 2000 woedde bij ATF in Drachten een brand in een opslagloods waar een grote hoeveelheid chemische afval was opgeslagen. Lees meer over de ATF-brand.

Asbestbrand

Het inademen van asbest kan riskant zijn als het gaat om grote hoeveelheden gedurende een lange tijd. Lees meer over een asbestbrand

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99