Tekstgrootte
kleiner groter

Asbestbrand

(Golf)platen van asbestcement knappen bij verhitting kapot. Dan komen er kleine flintertjes asbestcement vrij. Deze flintertjes kunnen omhoog gaan met de lucht die opstijgt boven het vuur. Ze vallen verderop naar beneden, soms dichtbij de brand, soms tot op honderd meter afstand. Dichtbij de brand liggen vaak ook grote scherven van de (golf)platen.

Tijdens het knappen komen er uit de (golf)platen ook wat losse asbestvezeltjes vrij. Dit heet primaire emissie. Deze vezeltjes zweven weg met de rook. Het maakt de rook niet wezenlijk gevaarlijker voor de gezondheid. Rook is namelijk nooit gezond.

De scherven en flintertjes van de (golf)platen kunnen breken als erop gelopen of gereden wordt. Er komen dan ook wat asbestvezeltjes vrij. Dit heet secundaire emissie. De risico’s hiervan hangen af van de plaats, de hoeveelheid en de tijdsduur. Het vrijkomen van vezeltjes in de buitenlucht vlak boven de grond leidt nauwelijks tot inademing ervan.

Risico’s zijn eventueel wel in gebouwen te verwachten als daar veel scherven of flintertjes asbestcement binnen komen. Als daaruit vezeltjes vrijkomen kunnen ze in de binnenlucht gemakkelijk omhoog zweven en ingeademd worden. Het inademen van asbest kan riskant zijn als het gaat om grote hoeveelheden gedurende een lange tijd. In de tot nu toe goed onderzochte gevallen blijkt het risico niet groot te zijn.

Nadat asbest bij een brand is vrijgekomen en zich heeft verspreid naar de omgeving zal een gespecialiseerd bedrijf vaststellen of het inderdaad gaat om asbesthoudend materiaal en zal de exacte grenzen van het besmette gebied gaan vaststellen.

Nadat is vastgesteld dat het daadwerkelijk om asbest gaat en het verspreidingsgebied in beeld is, zal het verspreidingsgebied worden afgezet. Daarna zullen de stukje asbest in het verspreidingsgebied zo snel mogelijk door een speciaal daarvoor toegerust bedrijf worden opgeruimd. Allereerst worden de openbare wegen worden vrijgemaakt. Daarna wordt de rest van het gebied schoongemaakt.

Omdat de werknemers van een dergelijk schoonmaakbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan een direct met asbest in contact kunnen komen, dragen zij speciaal beschermende kleding. Voor u zelf is het gezondheidsrisico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

Asbest en uw gezondheid

De asbesthoudende scherven die zich bij een brand verspreiden, zijn op zich niet gevaarlijk. Van asbest is bekend dat vrijkomende losse vezels bij inademing een risico voor de gezondheid kunnen opleveren. De asbestvezeltjes die bij inademing wel schadelijk kunnen zijn, komen pas vrij wanneer de asbestscherven breken. Om te voorkomen dat de scherven breken, is het van belang dat er zo weinig mogelijk op de scherven gelopen en gereden wordt. Daarnaast komen bij een brand ook kleinere asbesthoudende deeltjes vrij die met de rook verspreid kunnen worden. Deze kleine deeltjes worden gemakkelijk aan schoenen meegesleept en mogelijk in woningen binnengelopen.

Wat kunt u zelf doen aan asbest in uw tuin

  • Als er voor uw buitendeur scherven asbest liggen, kunt u daar beter niet op trappen. Het is verstandig de scherven op te pakken en in een dubbele plastic zak te verzamelen. De zak kunt u dan later meegeven aan de medewerkers van het bedrijf dat de schoonmaak verzorgt. Was goed uw handen nadat u de scherven heeft opgepakt.
  • Heeft u op de asbestscherven getrapt? Spoel dan de zolen van de schoenen waarop u gelopen heeft af onder de kraan. Als u nog naar buiten moet terwijl daar asbeststukjes liggen, doe dan bij binnenkomst uw schoenen uit.
  • Als door de aanwezigheid van veel asbestscherven het in - en uitlopen van uw woning wordt belemmerd, kunt u de scherven met een zachte bezem voorzichtig van het pad vegen. Spoel de bezem vervolgens af bij een buitenkraan.
  • Als er in uw huis asbest terecht is gekomen, kunt u die plek het best meteen afnemen met een natte doek. De doek kunt u tussendoor uitspoelen. Na het schoonmaken kunt u de doek in een plastic zak bewaren en later aan de opruimers meegeven. Gebruik NIET uw stofzuiger. Stofzuigers kunnen de asbestvezeltjes namelijk weer uitblazen en door de lucht verspreiden, zodat u ze kunt inademen.

 

Meer informatie

Lees ook onze informatie over asbest en uw gezondheid. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over asbest en uw gezondheid? Neem dan contact met ons op. Telefoon 050 367 40 00.

Deel deze pagina op

Downloaden

Meer informatie

050 367 49 99