Tekstgrootte
kleiner groter

Geen gevaar voor de gezondheid

Prikkeling van de slijmvliezen is een effect op de gezondheid, hoewel dit effect niet ernstig hoeft te zijn. Zodra er een prikkelende hoeveelheid rook kan worden ingeademd, bestaat er dus een gevaar voor de gezondheid. Dit is het gevolg van een mix van talloze verschillende gassen en zwevende deeltjes (roet en ander fijn stof) die in elke brand ontstaan.

Wanneer mensen een prikkelende hoeveelheid rook kunnen inademen bestaat er dus een gezondheidsrisico. Al vele jaren wordt dit naar voren gebracht, onder andere in een GGD-artikel van 1993 Geen gevaar voor de gezondheid.

Wanneer u blootgesteld kunt worden aan rook is het aan te raden om naar binnen te gaan en de ramen en deuren te sluiten. Vergeet daarbij ook niet de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99