Tekstgrootte
kleiner groter

Gezondheidseffecten van rook

Iedereen kent de gevolgen van het inademen van wat rook: prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen, hoesten, enz. Hoe hoger de concentratie, hoe sneller deze effecten optreden.

Van rook van branden zijn nu de volgende effecten bekend:

  • prikkeling of beschadiging van slijmvlies, met onder andere hoest, gevolgd door herstel op korte termijn;
  • benauwd gevoel en kortademigheid bij personen met (over)gevoelige luchtwegen bijvoorbeeld door astma;
  • rookvergiftiging, bijvoorbeeld door koolmonoxide;
  • overgevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei prikkels die maanden of jaren kan aanhouden (RADS: reactive airways dysfunction syndrome of irritant-induced asthma).

RADS

Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) is een niet-allergische vorm van astma met bronchiale hyperreactiviteit na het inademen van een irriterende stof. Daarbij gelden onder andere de volgende citeria:

  • Voor de blootstelling waren er geen luchtwegsymptomen of bekende afwijkingen van de longen.
  • Onmiddellijk volgend op de blootstelling zijn acute luchtwegsymptomen opgetreden, zoals hoesten, piepende ademhaling en/of kortademigheid.
  • Gedurende tenminste een aantal maanden houden de symptomen aan of treden opnieuw op bij blootstelling aan prikkelende stoffen, zoals deodorant of bij specifieke weersomstandigheden zoals koude of mist.

Gezondheidsschade door blootstelling aan rook

Tot voor kort werd aangenomen dat een kortdurende blootstelling geen blijvende gevolgen heeft. Uit onderzoek van de laatste jaren blijkt dat het anders ligt. De mogelijkheid van het ontstaan van een overgevoeligheid van de luchtwegen door blootstelling aan rook is voor Nederland voor het eerst gerapporteerd door GGD Fryslân in samenwerking met GGD Groningen, na de brand bij ATF. Daarna is uitgebreid onderzoek gedaan bij personeel van de brandweer.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99