Tekstgrootte
kleiner groter

Gezondheidsrisico's van rook

Veel mensen denken dat rook van een “chemische” brand veel gevaarlijker is dan rook van “gewone” branden, inclusief bos- en heidebranden. Gevoelsmatig is dit begrijpelijk, maar toch is het verschil klein doordat in elke brand veel giftige stoffen ontstaan. 

Het belangrijkste verschil is dat in een “chemiebrand” een deel van het “chemische” materiaal kan verdampen zodat het zich met de rook naar de omgeving kan verspreiden. De rook bevat dan wat extra gevaarlijke stoffen, maar elke rookwolk bevat stoffen die acute klachten kunnen veroorzaken. De acute risico’s van het inademen van rook hangen vooral af van de hoeveelheid zwevende deeltjes (roet en ander fijn stof), irriterende en verstikkende stoffen.

Daarnaast bevat elke rookwolk stoffen die op termijn schadelijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld dioxinen. Het gezondheidsrisico van dioxinen wordt vooral bepaald doordat de neergeslagen roetdeeltjes op gras en gewassen binnenkomen via de voedselketen. Dergelijke stoffen worden minder verspreid bij het verbranden van natuurlijk materiaal zoals schoon hout dan bij het verbranden van “chemisch” materiaal. Maar zelfs in een bos- of heidebrand worden dioxinen gevormd , evenals in branden van woningen, bedrijven, voertuigen, enz.

Giftige stoffen ontstaan in elke brand

In een brandhaard ontstaan veel giftige stoffen. Sommige verbrandingsproducten ontstaan door ontbinding (pyrolyse) en omzetting (oxidatie) van het smeulende of brandende materiaal. Vuur is eigenlijk een chemische reactor. Daardoor bevat de rook van een woningbrand of een natuurbrand veel giftige stoffen. Er is eigenlijk geen wezenlijk verschil met tabaksrook.

Iedere rookwolk is een gifwolk. Het is altijd raadzaam zo weinig mogelijk rook in te ademen. Maar als het een keer toch gebeurt, blijft dit meestal zonder ernstige gevolgen. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die je binnen krijgt.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99