Tekstgrootte
kleiner groter

Inademen van rook bij branden

De gezondheidsrisico’s van het inademen van rook, hangen af van de individuele gevoeligheid voor rook maar vooral ook van de hoeveelheid rook die iemand binnen krijgt.

De hoeveelheid rook die iemand inademt, hangt af van drie factoren:

  • de concentratie van de rook in de lucht.
  • de tijd dat de rook wordt ingeademd.
  • de hoeveelheid lucht die iemand per tijdseenheid inademt.

 

Voorkom de inademing van rook

De concentratie van de rook hangt af van het vuur (omvang, zuurstoftoevoer, temperatuur, enz.), de afstand tot het vuur, de windsterkte, de windrichting, enz. Om een zo laag mogelijke concentratie rook in te ademen is het verstandig om bij een brand aan de kant te gaan staan waar de wind vandaan komt (“bovenwinds”, de rook waait van je af), of “onder de wind” zo ver mogelijk van de brand vandaan.
Door zo kort mogelijk in de rookwolk te blijven en daar geen overbodige inspanning te leveren kunt u ook minder rook inademen. Hoe meer inspanning, des te meer lucht, en daarmee meer rook, iemand inademt.

Wanneer een brand geblust wordt daalt de temperatuur van het vuur en rook waardoor meer schadelijke stoffen kunnen ontstaan. Daarnaast zal de rook minder goed stijgen waardoor het lager blijft hangen en meer mensen het kunnen inademen. In sommige gevallen zal de brandweer er daarom voor kiezen om de brand niet te blussen, maar alleen de omliggende gebouwen beschermen met bluswater. Dit heet “gecontroleerd uit laten branden”.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99