Tekstgrootte
kleiner groter

Rooklucht en roet

Bij branden kan een deel van de rook achterblijven in de omgeving in de vorm van neergeslagen roet en andere deeltjes. De neerslag kan gevaarlijk zijn bij inslikken. Bijvoorbeeld via voedsel. Rookgeur kan lang blijven hangen.

Hygiënische voorzorgsmaatregelen

Het inslikken van veel neergeslagen roet kan schadelijk zijn doordat roet altijd stoffen bevat die in grotere hoeveelheden schadelijk zijn, bijvoorbeeld PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Dit geldt ook voor roet van kachels en (diesel)motoren.
Mensen kunnen neergeslagen roet binnenkrijgen via vieze handen, groenten en speeltoestellen. De roet kan ook in huizen naar binnen gelopen worden met vuile schoenen. Gewone hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn van belang zoals het wassen van vuile handen en groente, het reinigen van speeltoestellen en speelplaatsen, en het goed vegen van vieze schoenen voordat u het huis binnen komt.

Dioxinen

Tijdens een brand kunnen onder bepaalde omstandigheden dioxinen ontstaan. Dioxinen kunnen zich met de rook mee verspreiden en neerslaan op het gras, waarna ze via het vee in melk terecht kunnen komen. Als gras of hooi na een brand teveel dioxinen bevatten, wordt het soms vernietigd om te voorkomen dat de melk verontreinigd raakt. Als de melk toch teveel dioxinen bevat, wordt die ook vernietigd.

Rookgeur verwijderen

Na een brand kan binnenshuis lange tijd een hinderlijke geur van rook hangen. Daarbij kan ook irritatie van ogen, neus en keel optreden. Het is onbekend om welke stoffen het dan gaat. Goed ventileren is een goede oplossing. Voor een effectieve schoonmaak kan het nodig zijn een specialistische bedrijf in te schakelen.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99