Tekstgrootte
kleiner groter

Rookmetingen

Het meten van gevaarlijke stoffen in rook heeft om een aantal redenen weinig nut.

  • In rook die gezondheidseffecten heeft, is met de beschikbare meettechnieken vaak niets bijzonders te meten.
  • Bij metingen in rook is de uitkomst vaak "er is niets gemeten". Toch kan rook dan gezondheidsschade veroorzaken door inademing of door neergeslagen rook.
  • Als bij een meting in rook een bepaalde stof wordt gemeten is het soms een andere stof. Sommige meettechnieken maken geen goed onderscheid tussen verschillende stoffen. Dit speelt met name een rol bij colorimetrische en electrochemische meettechnieken.
  • Als in rook wel gevaarlijke stoffen zijn aangetoond, geven die soms informatie over de concentratie van die stof op dat moment en op die plek. Dat betekent niet dat de concentratie op een ander moment of op een andere plek daarmee bekend is.

Kortom: als er in rook iets gemeten is, dan is de interpretatie dus soms moeilijk. En als er in rook “niets” gemeten is, dan is een interpretatie onmogelijk.
Los van metingen is rook altijd een gevaar voor de volksgezondheid; de mate van gevaar hangt af van de hoeveelheid rook.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99