Tekstgrootte
kleiner groter

Buitenmilieu

Leefomgeving en gezondheid.

Onze omgeving kan gunstig of ongunstig zijn voor de gezondheid. Daarover is al veel geschreven. Verkeer is daarin een belangrijke factor.

Belangrijk is een goede samenwerking tussen degenen die werken aan ruimtelijk ontwerp, het milieu en de volksgezondheid.

Interessant is wat er onder gezond wordt verstaan. De definitie van positieve gezondheid is niet echt nieuw. In 1997 hebben GGD’s en de VNG een boekje uitgebracht: Ruimte voor gezondheid. Daarin staat gezondheid al omschreven als: “gezondheid is het vermogen tot normaal functioneren in de samenleving". Een belangrijk element in dit vermogen is de mate waarin controle mogelijk is over de eigen situatie”.

Ook verder blijkt dat veel goede ideeën toen gelanceerd zijn.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99