Tekstgrootte
kleiner groter

Aanpak zuidelijke ringweg

GGD Groningen heeft onlangs in opdracht van de gemeente Groningen een gezondheidseffect screening (GES) uitgevoerd over de plannen voor de aanpak zuidelijke ringweg. Op de website Aanpak Ring Zuid vindt u, onder het kopje 'bibliotheek', alle documenten.

Met het ter inzage leggen van het ontwerp-tracébesluit (OTB/MER) door minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu kan de inspraak voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen beginnen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 30 augustus 2013 hun zienswijze geven op het OTB. Op hetzelfde moment begint ook de inspraak over de ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de zuidelijke ringweg. Lees hierover mee in het bijbehorende persbericht.

Lees hier over hoe een gezondheidseffect screening (GES) toegepast kan worden.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99