Tekstgrootte
kleiner groter

Gehoorschade door te harde muziek

Wat is gehoorschade?

Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren bij met blijvende gehoorschade door te harde muziek. Dit komt voornamelijk door het verkeerd gebruik van MP3-spelers, andere audioapparaten, of in discotheken bij het uitgaan. Waarschijnlijk is dit een onderschatting, want het is gebleken dat van de jongeren van 13 tot 15 jaar al 10% een meetbare gehoorschade heeft opgelopen. 100.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben een gehoorverlies van 20 decibel. Deze jongeren zijn in de sociale omgang gehandicapt. Door de hoorstichting is pas geleden een onderzoek uitgevoerd naar gehoorschade door harde muziek.

Bij hoeveel decibel (dB(A)) treedt schade aan het gehoor op?

De kans op gehoorschade hangt af van het geluidvolume en de tijdsduur. Bij een blootstelling langer dan 8 uur per dag aan omgevingsgeluid hoger dan 80 decibel is de kans op gehoorschade groot. Het is dan ook verboden voor werksituaties. MP3-spelers kunnen veel harder en ook in discotheken komen geluidsniveaus tot 110 en 120 decibel voor. Bij 100 decibel kan na 4 minuten al gehoorschade optreden.

Wat zijn de oorzaken van gehoorschade?

Gehoorschade treedt op steeds jongere leeftijd op. In de jeugd gezondheidsenquête van de GGD Groningen geeft 6% van de 12-18 jarigen aan vaak tot altijd een pieptoon te horen, gecorreleerd aan het luisteren naar harde muziek. Ook andere onderzoeken geven aan dat op de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot 10% van de jongeren last heeft van oorsuizen. Op deze leeftijd is de voornaamste oorzaak het luisteren naar te hard afgestelde MP3-apparatuur ed. Deze kunnen tot 130 decibel geluid produceren via de oortelefoon.

Later is ook te harde muziek in het uitgaansleven een belangrijke oorzaak. Onderzoek onder 130.000 jongeren toont aan dat 93% last heeft van het gehoor na een bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Na een dag heeft 38% nog steeds een piep in het oor.

Zelf muziek maken kan ook tot gehoorverlies leiden. Dit geldt ook voor volwassenen. Nadere informatie hierover is te vinden op de website van de hoorstichting.

Wat zijn de symptomen van gehoorschade?

De meeste mensen ervaren tijdelijk gehoorverlies na blootstelling aan te hard geluid. Ook kan een tijd een piep in het oor of oorsuizen optreden. Dit kan al na één bezoek aan een discotheek of een muziekevenement. Wanneer de blootstelling te vaak of te lang is, kunnen de symptomen blijvend zijn. Gehoorverlies wordt ook uitgedrukt in decibel (dB). Naar schatting hebben 450.000 jongeren tussen 15 en 25 jaar een gehoorverlies van 10 decibel of meer. Van deze groep hebben 100.000 jongeren een gehoorverlies van 20 decibel. De verwachting is dat dit bij oudere leeftijd erger wordt.

Tevens kan overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden optreden. Zie daarvoor ook de website van de hoorstichting.

Hoe kan ik gehoorschade voorkomen?

U kunt gehoorschade voorkomen door uw MP3-speler niet te hard te zetten. De Europese Unie heeft op 23 januari 2013 bepaald dat alle muziekspelers een standaard maximum-instelling van 85 dB(A) – vergelijkbaar met het geluid van druk stadsverkeer – krijgen. Als het volume toch harder wordt gezet, dan komt er een waarschuwing op het schermpje. Deze muziekspelers hebben een maximumvolume van 100 dB(A).

In discotheken en bij popconcerten is het geluidniveau vaak zo hoog dat (blijvende) gehoorbeschadiging kan optreden. In 2011 is een convenant gesloten tussen organisatoren van popconcerten, vertegenwoordigers van geluidsbedrijven en de Nationale Hoorstichting. Afgesproken is dat het geluidniveau bij concerten niet hoger is dan 103 dB(A) en dat gehoorbescherming en informatie voor bezoekers beschikbaar worden gesteld. In 2014 hebben de brancheorganisaties van poppodia, festivals en evenementen met het ministerie van VWS een convenant gesloten waarin de afspraken zijn uitgebreid met het meten, vastleggen en rapporteren van het geluidsniveau aan het ministerie. In 2015 zal worden geëvalueerd of de metingen goed uitvallen en of er genoeg maatregelen genomen worden om het geluidsniveau te handhaven en of er genoeg gehoorbeschermingsmiddelen verkocht dan wel uitgedeeld worden.

Voor schoolfeesten en andere bijeenkomsten gedurende maximaal 3 uur raadt GGD Groningen aan om het geluidniveau lager te houden dan 88 dB(A). Waarschuwingen en gehoorbescherming zijn dan niet nodig.

De GGD vindt dat in elke uitgaansgelegenheid met meer dan 92,5 dB(A) (gemiddeld per uur) maatregelen nodig zijn om gehoorschade te voorkomen of te beperken. Hierbij moet men denken aan:

  • waarschuwingen aan deur en speakers
  • meten van de geluidsniveaus
  • inlassen van ‘oorpauzes’ en
  • (verplicht) beschikbaar stellen van gehoorbescherming

De grens van 92,5dB(A) is gebaseerd op de 'Expert Opinion Music Induced Hearing Loss’.

Beperking van het geluidniveau in discotheken en bij popconcerten heeft ook een gunstige invloed op de geluidsoverlast voor de omgeving (link: geluidsoverlast en gezondheid), waardoor ook minder stress-gerelateerde gezondheidsklachten zijn te verwachten.

Hoe test ik mijn gehoorschade?

Op de website van Oorcheck kan de kwaliteit van het gehoor gemeten worden. Daarnaast kunt u altijd een bezoek brengen aan de audicien. Door de GGD Groningen is Oorcheck gebruikt om te onderzoeken wat de gehoorschade is bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Lees het rapport 'Gebruik van Oorcheck in de JGZ'.

Kan gehoorschade zich ook herstellen?

De kans op gehoorschade hangt af van het geluidsterkte en de tijdsduur. De kans dat gehoorschade zich niet herstelt, hangt af van het overschrijden van onderstaande combinaties van geluidssterkte en blootstellingsduur.

Geluidssterkte

Per dagPer week
80 dB(A) 8 uur 40 uur
89 dB(A) 1 uur 5 uur
95 dB(A) 15 min 75 min
101 dB(A) 4 min 19 min
104 dB(A) 2 min 10 min

Telefoonapps zijn niet geschikt om geluidniveaus te meten

Er bestaan verschillende apps bedoeld om geluidsniveaus te meten. Naast de app van de hoorstichting  ‘Help ze niet naar de tuut’ worden ook andere aangeboden om te beoordelen of het geluidsniveau ongezond hard is. Omdat verschillende telefoons verschillende microfoons en software hebben, zijn de metingen niet betrouwbaar. De afwijkingen bedragen soms wel 10dB. Ze zijn alleen geschikt om de geluidsterkte op verschillende plaatsen onderling te vergelijken en niet om te beoordelen of het geluid je gehoor wel of niet beschadigt.

Meer informatie?

Deel deze pagina op