Tekstgrootte
kleiner groter

Oorverdovend

Oorverdovend, dat is het geluid in sommige discotheken. Oorverdovend, is ook het gesuis en gepiep dat sommige mensen horen na één of meerdere bezoekjes aan discotheken. Oorverdovend hard staat de muziek soms wanneer een jongere met oordopjes langs je fietst.

Oorverdovend is ook onze schreeuw om aandacht voor dit steeds groter wordend maatschappelijk probleem.

Gedurende een aantal maanden is een projectgroep vanuit de gemeente Groningen aan de slag gegaan met een inventarisatie van dit probleem in de stad. Er is gesproken met detaillisten, café houders, discotheken, bedrijfsleiders, evenementenorganisatoren, brancheorganisaties, jeugd- en jongerenwerk, studentenverenigingen, scholen en de jongeren zelf over gehoorschade, hun kennis ervan, het belang van interventies en over mogelijke interventies vanuit de eigen discipline. Ook is een online enquête uitgevoerd onder jongeren omtrent gehoorschade en risicogedrag voor gehoorschade. Op basis van deze en vergelijkbare gegevens initieerde de gemeente Groningen een project dat uiteindelijk resulteerde in een minisymposium Oorverdovend op 20 juni 2014. Een symposium over gehoorschade bij jongeren door (te) harde muziek, bedoeld voor alle in deze alinea genoemde partijen.

Volumeknop lager?

Op het symposium zijn de uitkomsten van de inventarisatie en enquête gepresenteerd en in workshops zijn werkbare maatregelen aangedragen. Uit de enquête blijkt dat bijna 80% van de jongeren naar muziek luistert via de koptelefoon. 22% daarvan zet het geluid zo hard dat alleen schreeuwen de muziek kan overstemmen. 93% kent het risico van hard geluid. 75% heeft last van het gehoor na het uitgaan. 25% vindt dat een piep in de oren er bij hoort. Opvallend is dat 72% van de jongeren het liefst uitgaat naar een locatie met muziek, waar gepraat kan worden zonder te schreeuwen. De horeca zet echter de  volumeknop niet lager omdat dit klanten kost: ‘Daar waar een feestje is, hoort de muziek hard te staan’ en dat zie je aan de bezoekersaantallen. En voor een goede beleving wil het publiek dat ‘de broek om de benen wappert’ tijdens een concert. De georganiseerde evenementenorganisaties nemen daarentegen gehoorschade serieus en werken aan de uitwerking van het convenant met het ministerie om geluidsmaatregelen op muzieklocaties te nemen. Lees hier het rapport over de uitkomsten van het project gehoorschade.

Meer informatie

Gehoorschade door harde muziek is een groot en toenemend gezondheidsprobleem. In een onderzoek van de RIVM werd geconstateerd dat 22.000 jongeren per jaar hoorschade ontwikkelen door naar harde muziek te luisteren. Dit is waarschijnlijk een forse onderschatting omdat dit onderzoek dateert uit de tijd dat er nog niet massaal met oordopjes naar draagbare muziekdragers werd geluisterd. De kans op het ontwikkelen van gehoorschade wordt sterk onderschat. Bij veel voorkomende geluidsniveaus is er al een forse kans op gehoorschade.  Lees hier meer over gehoorschade door te harde muziek of bekijk de presentatie van Wim Niessen.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99