Tekstgrootte
kleiner groter

Samenvatting onderzoeksrapport overlast door houtrook

Van maart tot juni hebben de GGD’en, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek gedaan bij tien gezinnen met ernstige klachten over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen was de hoeveelheid fijn stof periodiek groter dan de advieswaarde van de World Health Organization. Bovendien werd bij drie van de tien gezinnen ter plekke een samenhang tussen overlast en piekwaarden van fijn stof geconstateerd.

Gezondheidsklachten door rook van houtkachels

Overlast van houtrook bestaat uit stankhinder met of zonder gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus, keel en luchtpijp met hoesten en benauwdheid. Bewoners die klachten hebben over houtrook van hun buren ondervinden daarvoor vaak weinig begrip. Voor het onderzoek hebben zich opvallend veel mensen aangemeld met schrijnende verhalen over de overlast. Instanties geven aan dat ze hen niet kunnen helpen het probleem op te lossen. De huidige wet- en regelgeving biedt geen duidelijke basis om maatregelen te nemen. Als meer mensen hout gaan stoken met het oog op duurzaamheid of kostenbesparing zal het aantal locaties met overlast  toenemen.

Onderzoek naar overlast door rook van houtkachels

Het onderzoek van de GGD-en is opgezet om na te gaan of eenvoudige meetapparaten bruikbaar zijn voor het maken van een onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele situaties. In sommige gevallen was er een significant verband tussen overlast en de hoeveelheid fijn stof (PM2,5 *). In de meeste gevallen was dat verband er echter niet. Het is niet duidelijk waarom er geen duidelijk verband tussen fijn stof en overlast is gevonden. Het verschil kan het gevolg zijn van de plek waar de meters geplaatst zijn. Het kan zijn dat ze iets anders hebben gemeten dan de lucht die de bewoners inademden.

Inzet van meetapparaten voor meting van fijn stof (PM)

Eén van de geteste meetapparaten is waarschijnlijk geschikt om vast te stellen of er op een bepaalde plaats een overschrijding van de gezondheidsnorm is. Daarvoor dient het apparaat van tevoren geijkt te worden om de hoeveelheid fijn stof (PM2,5 *) in houtrook exact weer te geven. Ook is nader onderzoek nodig om een methode te ontwikkelen om vast te stellen uit welke schoorsteen het gemeten fijn stof afkomstig is. Het is wenselijk een meetsysteem te ontwikkelen dat gemeenten kunnen gebruiken om te beoordelen of de situatie wel of niet acceptabel is.

Lees ook het complete rapport over overlast door houtrook.

PM2,5

*PM2,5 bestaat uit zwevende stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer. PM2,5 draagt bij aan onder andere  ontstekingen en aderverkalking. Fijn stof heeft ook ongewenste effecten op de ontwikkeling voor de geboorte.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99